Assessorem a les associacions en la resolució de conflictes!

 2016-05-25

Des de Torre Jussana treballem per millorar i incrementar els recursos i serveis que podem a disposició de les associacions de la ciutat per ajudar-les en el seu dia a dia. Amb aquest objectiu afegim un nou assessorament als que ja oferim, en aquest cas per donar eines per a la gestió de conflictes associatius. 

Tenint en compte que el capital humà és la base de qualsevol organització i que el conflicte és inherent a les relacions humanes, desde Torre Jussana hem apostat per oferir a les associacions de la ciutat eines per ajudar-les a gestionar-los, en aquelles situacions que poguin afectar el seu dia a dia: conflictes d’interessos, de relació, d’informació, de tasques, de rols i de funcions, entre d’altres.

 

Què aporta aquest servei a les associacions?

Les situacions de conflicte generen disfuncions i problemàtiques que produeixen angoixes, tensions i pors en les persones membres d'una associació i, per tant, esdevenen un element negatiu per al conjunt de l’entitat i la seva tasca. Per aquest motiu, és bàsic afrontar-los i trobar-hi solucions. Sovint, però, no s’aborden o es desconeix la manera de gestionar-los. Amb aquest assessorament oferim a les associacions eines i recursos per fer-ho. L'objectiu és contribuir al restabliment de la comunicació, el diàleg i el respecte entre les parts en conflicte, ajudar a construir consensos i acords per evitar-ne la cronificació, fomentar la responsabilitat i l’apoderament dels membres d’una associació i afavorir la riquesa organitzacional a través de la millora de les relacions entre les persones que en formen part.

Si teniu una situació de conflicte en el sí de l'associació, us oferim ajut a través d’un procés personalitzat i atès per professionals especialitzats en la gestió alternativa de conflictes i en el teixit associatiu, que treballaran de forma imparcial, vetllant per l’equilibri entre les parts i acompanyant-les en el procés de resolució.

Més informació sobre aquest assessorament i com sol·licitar-lo.

Consulteu tots els assessoraments de Torre Jussana

Ves al contingut