Assemblees i juntes telemàtiques: es podran realitzar fins el 31 de desembre del 2021

 2020-12-30

El DECRET LLEI 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 estableix que, a causa de la pandèmia i fins al 31 de desembre de 2021, els òrgans de les associacions i fundacions puguin reunir-se i adoptar acords per videoconferència o per altres mitjans de comunicació, encara que els seus estatuts no ho indiquin.

En cas que no sigui possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també es poden adoptar acords sense reunió, sempre que ho decideixi presidència o que ho sol·licitin almenys 2 membres de la junta o, si es tracta de l'assemblea general d'una associació, un 20% de les persones associades.
 

Skip to content