“Aquest espai ens ha servit per conèixer, estrènyer llaços i col·laborar amb altres entitats del barri”

 2023-05-09

“Millorem la nostra participació” és el programa d’acompanyament a 10 entitats del Poble-sec que va promoure Pla de Barris, amb l’aliança de Torre Jussana, fins al passat mes de gener.

Per conèixer de primera mà quin impacte ha tingut aquesta iniciativa en les associacions participants, hem volgut recollir el testimoni de Jordi Cosp, vicepresident de l’entitat Bona Voluntat en Acció del Poble-sec. Una organització que, des del 1997 treballen impartint formació, promovent la inserció laboral, l’autonomia i la dignitat, posant el focus en cobrir les necessitats bàsiques de les famílies més desfavorides al districte de Sants-Montjuïc.

Procés d’acompanyament

Com a entitat, en quin  punt us trobàveu abans d’iniciar el procés d’acompanyament?

En els 25 anys de trajectòria de l’entitat, hem aconseguit un cert nivell d’estabilitat i sostenibilitat en el nostre dia a dia. Tot i això, necessitàvem mantenir-nos en aquest estat per arribar a ser més efectius i créixer en un context d’incertesa sorgit després de la pandèmia i la invasió russa d’Ucraïna.

Quins àmbits necessitàveu reforçar?

La pandèmia va canviar molts aspectes de la nostra societat, i des de Bona Voluntat en Acció hem hagut d’adaptar-nos i assumir nous reptes per donar resposta a les noves necessitats de les nostres usuàries.

 • Incrementar la demanda d’aliments i productes de primera necessitat.
 • Adaptar-nos a les noves necessitats  i perfils de les persones.
 • Oferir més serveis en resposta a la necessitat més gran de suport en la cerca d’ocupació.
 • Aconseguir més recursos econòmics per a la prestació de serveis
 • Incrementar la digitalització de processos interns i externs de l’entitat.
 • Fer front a l’augment de l’ús de les TIC en la prestació de serveis.
 • Assumir la necessitat de treballar en xarxa.
 • Ampliar la coordinació amb agents per la inserció laboral
 • Millorar la qualitat dels nostres serveis.
 • Canvis en el personal
 • Increment dels costos operatius.
 • Etc.

A més a més, els sistemes de treball i el personal acostumen a canviar amb els anys i, per tant, és necessari actualitzar sistemes i formacions. Així doncs, els àmbits a reforçar eren:

 • l’Estratègic
 • l’Organitzatiu
 • El normatiu
 • El comunicatiu
 • El finançament
 • La formació del personal
 • Les relacions amb entitats

Quins van ser els aspectes que us van proposar treballar?

Atesa la varietat d’entitats i grups del barri que van participar en el programa, la proposta d’enfortiment que se’ns va fer, i que vam acceptar, va ser separar l’acompanyament en dues modalitats:

 • Grupal: en el que s’abordarien els àmbits de la participació i la comunicació, com a temes comuns i profitosos per a tothom.
 • Personalitzada amb la resta d’àmbits -intenció, acció, legislació, legalitat, fiscalitat i finançament: amb un abordatge individual perquè no totes les entitats tenien interès en els mateixos àmbits.

Com va ser el procés de treball?

Es va organitzar un grup de treball heterogeni i plural en què cada entitat adaptava el tema de la sessió a les seves activitats. El que en principi podia semblar poc efectiu, va ser molt enriquidor perquè ampliava l’horitzó de cada organització. Així doncs, l’acompanyament es va centrar en com ampliar la base social i aplicar estratègies de comunicació.

El programa es va distribuir en 4 sessions dinamitzades i, sobretot, molt pràctiques i reforçades amb material de suport. Cada sessió es va fer en la seu social d’algunes de les associacions participants en el programa. Això va ajudar a conèixer les dependències d’algunes entitats i també a treballar en diferents ambients. Això va ajudar a focalitzar l’execució de les tasques de cada jornada.

I els recursos oferts?

Els recursos van ser adequats i molt pràctics per posar en pràctica els diversos temes treballats en cada sessió i els enviats després per reforçar els temes tractats. En les dinàmiques per desenvolupar els temes de cada sessió, també vam comptar amb material de suport divers per tal de desenvolupar les activitats.

Quina relació hi ha hagut amb les altres entitats participants?

Si bé algunes entitats ja ens coneixíem del barri del Poble-sec, aquest espai ens ha servit per visibilitzar-ne d’altres i estrènyer llaços de col·laboració.

Després del procés d’acompanyament

Quin nivell de satisfacció teniu respecte al procés d’acompanyament?

El nivell de satisfacció és elevat, ja que ens ha permès adquirir nous coneixements, replantejar-nos millores i compartir un espai de reflexió que, en el dia a dia que tenim les entitats, moltes vegades no tenim.

Heu assolit les vostres expectatives? 

Sí, hem assolit les expectatives que ens havíem plantejat.

 quins reptes ha donat resposta i quins us queden encara per assolir?

No només hem assolit els reptes de comunicació i participació, sinó que hem incorporat tècniques que ens permetran donar resposta als nous reptes que ens anem trobant.

Ens manca cobrir la modalitat d’assessorament individualitzat, ja que s’ha produït un canvi a la plantilla a mig curs que ens farà abordar aquest tema en el segon trimestre de l’any vinent. A més, també ha coincidit amb les justificacions de les subvencions de les administracions i les noves peticions per al 2023.

Creieu que el vostre cas és extrapolable a d’altres barris/entitats de la ciutat?

Barcelona té un teixit associatiu extens i molt divers. Per tant, se’m fa difícil dir si pot ser extrapolable o no. Ara bé, a priori diria que l’ampliació i enfortiment de la base social, així com la comunicació externa i interna, són desafiaments comuns que hem d’escometre la major part de les entitats.

Valoreu de forma positiva la intervenció de Pla de Barris i TJ com a agents enfortidors?

El Pla de Barris és una iniciativa d’actuació participativa que ha trencat motlles respecte a la millora de les condicions de vida de les persones vulnerables i ha contribuït a reduir les desigualtats en el barris de renda més baixa.
Les millores en l’educació, el transport públic, el comerç, el teixit associatiu, l’ocupació de l’espai públic, i d’altres àmbits, ha activitat la cooperació entre l’Administració local i les entitats i els moviments socials, i això ha de revertir en una millora global de la personalitat de cada barri de la ciutat.

Creieu necessari continuar la vostra relació?

Seria positiu, principalment, si són relacions amb entitats que tinguin unes característiques i objectius similars als nostres. Això resultaria estimulant a l’hora d’orientar les nostres accions cap a unes finalitats similars. Considerant la informació com un recurs important, facilita la possibilitat de contactar amb més entitats i compartir reptes i enfrontar els nous desafiaments.

Com espereu estar d’aquí a un any?

Millor que abans de començar el programa d’acompanyament. Ens manca, però, afrontar el programa personalitzat per tornar a un nivell d’estabilitat. La formació és un aspecte important per professionalitzar la plantilla i/o voluntariat i guanyar efectivitat en les tasques que porten a terme les entitats. De totes maneres, és difícil de predir, atès els canvis constants a que estem sotmeses les entitats i els pocs recursos per adaptar-nos-hi.

S’ha establert una xarxa entre les diferents entitats participants? Voldríeu mantenir-la? Què us aporta? Us heu començat a coordinar conjuntament?

Sí, estem col·laborant més activament i, al mateix temps, ens relacionem en altres àmbits generant i aprofundint en noves idees.

“El programa d’acompanyament “Millorem la nostra participació” no s’atura aquí. Es preveu fer una sessió mirall abans de l’estiu per fer el seguiment, valorar i compartir plegades el Pla d’acció treballat de forma interna per cada una de les 10 entitats del Poble-sec que van participar en aquest procés impulsat per Pla de Barris, en col·laboració amb Torre Jussana.

Perquè només juntes podrem detectar aquelles necessitats que ens ajudin a promoure solucions i incentivin la vida associativa i comunitària a tots els barris de Barcelona.


Voleu estar al dia de totes les novetats del sector? Seguiu-nos a les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), subscriviu-vos al butlletí electrònic TJExpress o estigueu atentes a la nostra web.

Skip to content