Aprovat el Pla de Suport a les Associacions de Barcelona

 2015-03-20

El 17 de març la comissió de Presidència i Règim Interior va aprovar el Pla de suport a les Associacions de Barcelona 2015-2017, que ja havia estat aprovat prèviament pel Plenari del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona.

El Pla inclou 79 accions concretes, pensades per fer més visible la feina de les associacions reconegudes que existeixen a la ciutat, crear nous espais de relació amb l'administració i millorar l'eficiència i la transparència del seu finançament.

En la presentació del pla, el primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, va fer un reconeixement a les associacions per la seva tasca a favor de la cohesió social i territorial, per vehicular els compromisos col·lectius des de diferents vessants i per esdevenir un exemple de la vitalitat de la societat barcelonina i catalana.

El Pla de Suport a les Associacions ha estat elaborat conjuntament amb les entitats de la ciutat, amb l'objectiu que sigui el marc de referència per reforçar i visibilitzar les polítiques col·laboratives entre l'Ajuntament i el teixit associatiu.

El Pla es desenvolupa en quatre àmbits estratègics:

  • Coneixement ampliat
  • Espais per a la ciutadania
  • Comunicació efectiva
  • Finançament eficient

En el pla també s'explicita la voluntat de mantenir Torre Jussana com a Centre de Serveis a les Associacions i reforçar el paper de l'equipament com a punt neuràlgic del coneixement associatiu de la ciutat.

Consulteu la Mesura de Govern del Pla de Suport a les Associacions 2015-2017

Gestió cívica: aprovat el model de bases

En la mateixa comissió també es va aprovar el model de bases de la gestió cívica per a la gestió d'equipaments i serveis de la ciutat. La gestió cívica és una fórmula reconeguda per la Carta Municipal. Aquest model s'ha treballat conjuntament amb la Plataforma de la Gestió Ciutadana, que agrupa associacions de la ciutat que gestionen equipaments municipals.

Pla estratègic de Casals de Barris

També es va donar el vist-i-plau al Pla Estratègic dels Casals de Barri 2015-2018, fet a través d'un procés participatiu que ha servit per analitzar la situació actual i assenyalar els reptes de futur.

Les prioritats fixades pel pla són: enfortir i millorar la capacitació de la gestió de casals de barri, treballar per la formació contínua dels equips dels casals, dissenyar i posar en marxa un pla de comunicació i consolidar la xarxa dels casals de barri de la ciutat.

Totes aquestes mesures tenen com a objectiu enfortir el model de participació de la ciutat i donar protagonisme al teixit associatiu amb uns instruments de relació amb l'administració municipal més clars i més sòlids.

Ves al contingut