Aprovada la llei del protectorat de fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions d’utilitat pública

 1995-01-01

El passat 18 de desembre, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar la llei del protectorat de fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions d’Utilitat Pública.

Pel que fa a les associacions declarades d’utilitat pública, la normativa regula l’òrgan de supervisió d’aquestes entitats, que té com a objectiu vetllar per tal que les associacions que tenen aquesta declaració mantinguin els requisits per ser-ho.

La llei també regula el contingut i l’abast de les funcions del protectorat de les fundacions com a ens que vetlla pel seu correcte funcionament i incorpora la possibilitat que el protectorat pugui sol·licitar als organismes judicials la intervenció temporal d’una fundació. En cas d’execució d’aquesta mesura el protectorat assumiria les funcions legals i estatutàries del patronat.

La nova normativa aprovada per la cambra catalana atorga a tots dos òrgans capacitat d’inspecció i de sanció, establint multes de fins a 20.000 euros o la impossibilitat d’accedir a ajuts d’un any. Aquest règim sancionador no entrarà en vigor fins al 2016.

Skip to content