Aprovada la Llei de Foment de l’Associacionisme

 2023-12-27

L’associacionisme català, després d’una feina llarga i complexa, ja disposa des d’aquest mes de desembre d’una Llei pròpia que regula els aspectes essencials per a la seva promoció i creixement. Aquesta pretén ser un instrument eficaç perquè associacions, fundacions, plataformes ciutadanes i grups socials que treballen per l’enfortiment comunitari puguin destinar els seus esforços i recursos al desenvolupament dels seus projectes en favor del progrés de tota la ciutadania. Aquest reconeixement és un primer pas, en els pròxims 2 anys s’han de desplegar diferents normatives que l’han de fer realitat.

La Llei 11/2023 es desenvolupa en cinc capítols, vuit disposicions addicionals i cinc disposicions finals.

La norma recull un gran nombre de mesures de suport a les associacions, com és la promoció i accés, l’assessorament i acompanyament, la formació, la disponibilitat d’espais o el foment del treball en xarxa. També parla de la simplificació administrativa, la incorporació de la finestreta única per establir una relació més propera amb les administracions, el suport tècnic, econòmic i finançament públic, l’establiment de la qualificació d’interès social o general com a qualificació complementària de la declaració d’utilitat pública o la promoció d’espais de participació i presa de decisions.

Finalment, la llei també contempla la creació de l’Agència Catalana de Foment de l’Associacionisme i l’Observatori de l’Associacionisme.


I com sempre, seguiu atentes a la nostra web tjussana.cat, a les nostres xarxes (Facebook, Twitter i Instagram) i al TJExpress, el butlletí electrònic del centre (subscriviu-vos-hi!) des d’on us anirem informant de totes les novetats que us puguin interessar.

Skip to content