Ajuts per a la descripció i digitalització d’arxius amb patrimoni documental superior als 40 anys

 2022-07-19

El Ministeri de Cultura i Esport ha obert la Convocatòria d’ajuts per a la descripció i digitalització d’arxius amb patrimoni documental d’una antiguitat superior als 40 anys, en el marc del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que està finançat per la Unió Europea – Next Generation.

Aquests ajuts provinents de fons europeus pretenen impulsar la transformació digital i ampliar la capacitat dels sistemes d’arxius i registres del Patrimoni Documental Espanyol, fomentant amb això la conservació i gestió documental, l’enfortiment del teixit professional i la qualificació tecnològica dels professionals dels arxius.  

Qui pot optar a la subvenció?

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats privades sense ànim de lucre, associacions culturals i educatives i organitzacions de caràcter polític, sindical o religiós que custodien o gestionen fons documentals amb més de quaranta anys d’antiguitat. És imprescindible que estiguin legalment constituïdes. 

També hi poden optar les universitats públiques i altres institucions del sector educatiu i les fundacions públiques que custodien fons documentals integrants del Patrimoni Documental Espanyol.

Quins projectes s’hi poden presentar?

Els projectes s’hauran de destinar a les següents àrees de modernització estructural: 

 • Descripció, digitalització, conservació i/o restauració 
  • Identificació i descripció de fons documentals 
  • Digitalització. Obligatòriament haurà d’anar acompanyada de la descripció de les unitats documentals. 
  • Conservació i restauració de documents 
 • Inversió en infraestructures i equipament de l’arxiu 
  • Mobiliari de les instal·lacions de l’arxiu i els dipòsits 
  • Materials de conservació 
  • Equipament informàtic (hardware i software) 
  • Equipament de digitalització que compleixi els requisits tècnics que requereixi les còpies d’un arxiu de seguretat 
  • Altres equipaments tècnics 
 • Formació i difusió 
  • Organització de cursos o jornades de formació en matèria d’arxius o patrimoni documental 
  • Organització d’activitats o realització de llocs i pàgines web per a la difusió de repositoris amb informació documental  

Es podran presentar un màxim de tres sol·licituds per titular, una per cada una de les tres àrees o modalitats.  

Per a més informació sobre cada àrea podeu consultar les: Bases reguladores i Convocatòria. 

Com i quan sol·licitar la subvenció?

El termini per a la presentació dels formularis finalitza a les 14h del dia 4 d’agost de 2022

Les sol·licituds s’han de presentar obligatòriament de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri de Cultura i Esports. En aquesta pàgina també trobareu tota la documentació necessària per sol·licitar els ajuts.  

En aquest sentit, serà imprescindible disposar de certificat digital. Per saber quins certificats són vàlids i com obtenir-los, us recomanem consultar l’Especial web TJ sobre Certificat digital.


I com sempre, seguiu atentes a la nostra web tjussana.cat, a les nostres xarxes (Facebook, Twitter i Instagram) i al TJExpress, el butlletí electrònic del centre (subscriviu-vos-hi!) des d’on us anirem informant de totes les novetats que us puguin interessar.

Skip to content