27.05.2022
Publicada la resolució provisional de les subvencions de l'Ajuntament de BCN 2022!

Amb data 27 de maig s’ha publicat la resolució provisional de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2022. En el document hi apareixen tots els projectes presentats, especificant els punts obtinguts, la proposta d’import a atorgar i la documentació que es requereix (si és el cas). També s’indiquen els projectes denegats de forma provisional i els no admesos.

IMPORTANT! Un cop publicada la resolució provisional s’obre un període de 10 dies hàbils per presentar la documentació requerida, presentar al·legacions o bé presentar la reformulació del projecte. El termini finalitza el dilluns 13 de juny de 2022 (inclòs).

 

Documentació a aportar

Una de les opcions que us podeu trobar en la resolució provisional és que se us requereixi documentació a aportar (còpia dels estatuts, del NIF, declaració de transparència, esmenes de deutes amb Hisenda…). Veureu que la documentació a aportar s’ha codificat amb una llegenda que podeu consultar en el mateix annex 1 de la resolució.

És imprescindible que presenteu aquesta documentació durant el termini establert, ja que en cas contrari se us denegarà la subvenció en la resolució definitiva.

 

Què hem de fer si, a la resolució provisional, la nostra sol·licitud…

 • Té una proposta d’import a atorgar igual al que vam sol·licitar? Si en la resolució provisional us han atorgat el total de la subvenció i no teniu cap requeriment de documentació, aquesta proposta té caràcter definitiu sense necessitat que aparegui en la resolució definitiva.
 • Té una proposta d’import a atorgar inferior al que vam sol·licitar?
  • Reformulació: En cas que l’import atorgat sigui inferior al sol·licitat i sempre que això afecti a l’execució del projecte, serà important presentar la reformulació d’aquest. Tingueu present que s’ha de mantenir en tot moment els objectius del projecte original i que al reformular, per tant, adaptareu el pressupost (ingressos i despeses) del projecte a l’import atorgat.
   ATENCIÓ! A la Convocatòria del 2022 hi ha la següent novetat:
   Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada.
   Quan es parla de projecte subvencionat fa referència al projecte inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada en el cas que se li hagi atorgat un import inferior al sol·licitat. Per aquest motiu és important que presenteu la reformulació ja que servirà de base per calcular aquest percentatge.
   Podeu utilitzar el següent model de l’Ajuntament: Reformulació de projecte
   També us recomanem consultar la Nota informativa sobre la reformulació i modificació del projecte subvencionat
 • Al·legacions: En cas de no estar d’acord amb l’import que us han atorgat, podeu presentar una al·legació per fer constar per escrit la vostra disconformitat. Podeu utilitzar el següent enllaç: Model al·legació (CRAJ).
 • Renúncia: Si considereu que la reducció de la subvenció us impedeix realitzar el projecte, també teniu l’opció de renunciar a la subvenció. Podeu utilitzar el següent model: Model renúncia (CRAJ)
 • Ha estat denegada provisionalment? La vostra sol·licitud pot estar denegada per rebre una puntuació inferior a la nota de tall mínima (4 punts), per requisits tècnics o bé per falta de pressupost. En cas que no estigueu d’acord amb aquesta resolució, podeu presentar una al·legació.
 • Ha estat inadmesa? En aquest cas s’exhaureix la via administrativa i, per tant, en cas de no estar d’acord, podeu recórrer en reposició davant l’òrgan gestor, en el termini d’1 mes, o bé interposar un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de 2 mesos.

Un cop finalitzi el termini i es revisi la documentació aportada i les al·legacions presentades, es publicarà al BOPB la resolució definitiva. En aquesta hi constarà la resposta a les al·legacions i el llistat de les sol·licituds de subvencions a atorgar i denegar definitivament. Pel que fa a les reformulacions que s’aproven no se us notificarà ja que s’aplica el silenci administratiu. En el cas de ser rebutjada, sí que se us notificará.

Presentació telemàtica

Tota aquesta documentació que hem comentat anteriorment (reformulació, al·legacions, documentació a aportar…) l’heu de presentar de forma telemàtica a través del tràmit corresponent a la convocatòria general de subvencions.

Caldrà que us identifiqueu amb el mateix certificat digital que vau sol·licitar la subvenció i tenir a mà el número de referència del tràmit (el trobareu al justificant de la vostra sol·licitud). Amb aquestes dades, haureu d’accedir a l’apartat d’Annexió de documents i penjar-hi tota la documentació. Consulteu el pas a pas sobre com fer-ho: Guia de presentació de documentació addicional.

 

En què us podem ajudar des de TJ?

Us animem a consultar l’Especial TJ subvencions on podreu trobar informació sobre:

 • Pas a pas sobre la reformulació del projecte.
 • Preguntes freqüents sobre el procés d’atorgament de les subvencions.
 • Especial sobre com obtenir el certificat digital.

Si teniu dubtes sobre el procediment d’atorgament, la documentació a aportar, les al·legacions o la reformulació podeu trucar-nos o escriure’ns (93 256 41 18, tjussana@bcn.cat).

 


Entitats, estigueu atentes que us continuarem informant a través de tjussana.cat, de les nostres xarxes i del TJExpress, el butlletí electrònic del centre (Subscriviu-vos-hi!).

NECESSITEU MÉS AJUDA

Entitats, som el vostre centre d’informació sobre la convocatòria general de subvencions BCN.
Responem les vostres consultes i dubtes a: