TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Assessorament per a la prevenció de riscos laborals a les associacions

En el marc de les obligacions legals de les associacions cal tenir present les que es generen de la la llei 31/95 de Prevenció de Riscos laborals.

Aquesta estipula com a obligatori dur a terme els mecanismes necessaris per a la prevenció de riscos i la vigilància de la salut en qualsevol organització, independentment del nombre de persones treballadores que tingui. El seu objectiu és promoure la seguretat i la salut de les persones treballadores per mitjà de l’aplicació de mesures i la realització de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball.

Hi ha diversos itineraris per a l’acompliment d’aquesta llei. Amb aquest servei us oferim la possibilitat d’assessorar-vos per a:

  • Conèixer les obligacions legals que es deriven d’aquesta llei.
  • Conèixer diverses opcions per a solucionar les exigències a les que pugueu estar sotmesos.
  • Revisar aspectes concrets en relació al pla de prevenció, avaluació de riscos, planificació de l’activitat preventiva, formació de riscos específics, pla d’emergència i vigilància de la salut.
  • Possibilitat de realitzar consultes per correu electrònic ( tjassessoraments@bcn.cat) o de realitzar l’assessorament de manera presencial, amb cita prèvia.
  • L’assessorament presencial de 45’ de durada a Torre Jussana (Mapa per arribar-hi).
  • Tant els assessoraments en línia com els presencials són personalitzats.

La Cooperativa de treball SEPRA, és un servei de prevenció de riscos laborals acreditat a Catalunya, amb més de 15 anys d’experiència, que actua des de la proximitat, la confiança i amb un alt nivell de coneixement. És referent de la prevenció de riscos laborals en els mercats socials, amb una participació activa en la difusió del cooperativisme i de l’economia social i solidària.

  • Per realitzar consultes per correu electrònic només cal enviar-les a tjassessoraments@bcn.cat
  • Per sol·licitar cita presencial contactar amb Torre Jussana al 93 256 41 18.
Contacta amb TJ

ADREÇA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

HORARI ESPECIAL D'ESTIU - ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dll. a dv. de 9 a 14 h.
Tancat per vacances del 1 al 26 d'agost.

IMPORTANT
Per a venir presencialment a informar-se o a sol·licitar algun servei cal sol·licitar cita prèvia:


HORARIS D'OBERTURA DEL CENTRE:
De dll. a dv. de 8 a 15 h.
Tancat per vacances del 1 al 26 d'agost.

TJ et recorda
Segueix-nos!