Un/a tècnic/a intermediador/a laboral – Mais Prohabitatge Terrassa mitja jornada

Associació ProHabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 25/03/2023


SALARI: Categoria Diplomat al Conveni Català d’Acció Social.

A PROHABITATGE, Entitat del Tercer Sector, volem incorporar un/a TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ LABORAL per al nostre Servei d’Orientació Laboral.

Cerquem una persona amb una clara motivació per l’acció social des d’una perspectiva igualitària i amb voluntat de transformació i millora de les realitats de les persones que atenem.

Valorem una persona amb inquietuds, orientada a la revisió constant de la pròpia feina, amb iniciativa per cercar noves formes i metodologies en la intervenció amb les persones i capacitat per donar respostes integrals ajustades a les diferents casuístiques.

Des de la nostra perspectiva de treball considerem el tècnic/a com un agent facilitador i encarregat de potenciar l’autonomia i l’apoderament personal en el procés d’orientació laboral, on és la persona mateixa qui participa activament en la identificació i el desenvolupament de les seves capacitats.

Descripció General del lloc de treball 

 • Identificar  el context  de Mercat de treball i poder  conèixer el teixit empresarial i dinàmiques de les ocupacions  del territori.
 • Prospecció d’empreses i tècniques de relació amb clients.
 • Cercar acords de col·laboració d’ofertes, pràctiques.
 • Elaboració de perfils laborals  de les necessitats de les empreses  i  formatius.
 • Coneixement de contractació i bonificacions.
 • Elaboració de plans individuals d’inserció.
 • Acompanyament individual als processo de pràctiques.
 • Experiència en el tracte amb col·lectius vulnerables.
 • Recerca de noves ocupacions i sectors laborals.
 • Gestió d’ofertes de treball: aparellament, seguiment, manteniment…
 • Docència (mòduls formatius: competències instrumentals)
 • Gestió administrativa i tècnica de projectes socials.
 • Elaboració d’informes.
 • Gestió de documentació oficial de projectes.

Competències necessàries

De caràcter tècnic

 • Domini en descripció d’ofertes de treball.
 • Emparellament oferta i demanda.
 • Domini del model d’ocupabilitat basat en la millora competencial i en el disseny, i implementació d’itineraris personals de millora competencial.
 • Coneixement del mercat laboral.
 • Coneixement dels canals de recerca de feina i les vies per accedir al mercat laboral.
 • Coneixement de metodologies d’intervenció amb col·lectius amb dificultats d’inserció sociolaboral i d’especial vulnerabilitat, especialment persones aturades de llarga durada.
 • Domini dels programes Word, Excel, Access i programes de presentació tipus powerpoint, prezi…
 • Coneixement i experiència en la gestió del programa Galileu.

De caràcter bàsic

 • Domini de les competències digitals bàsiques que permetin fer una recerca d’informació i una gestió eficaç d’aquesta informació.
 • Domini del català i del castellà a nivell parlat i escrit.

De caràcter transversal i necessàries per l’atenció directa

 • Comunicació: poder ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció de l’interlocutor/a.
 • Relació: per tal de generar un clima distès i acollidor, basat en el respecte i la participació activa de la persona.
 • Gestió emocional: per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.

De caràcter transversal i en referència a la gestió, l’entitat i l’equip:

 • Adaptabilitat i flexibilitat: ajustar-se als canvis segons les necessitats del lloc de feina amb bona actitud i amb disposició per aprendre coses noves.
 • Treball en equip i cooperació: Habilitats comunicatives i de relació, tant a l’entitat com respecte als recursos del territori concret.
 • Autonomia i capacitat d’organitzar la pròpia feina: planificació de les tasques establint prioritats per aconseguir els objectius a assolir.

Formació

 • Titulació de Grau Universitari preferentment en Educació Social, Psicologia, Pedagogia, o Psicopedagogia.
 • Formació especialitzada en Orientació Laboral, de Gènere i en Intervenció Social amb persones en situació potencial de vulnerabilitat.

Experiència

 • Experiència mínim d’ 1 any en programes d’orientació i inserció laboral realitzant les funcions anteriorment descrites del lloc de treball de Tècnic d’Orientació Laboral, principalment en una entitat social o bé en l’àmbit dels serveis socials o dispositius d’inserció laboral d’una administració o organisme públic.
 • Experiència en projectes d’acompanyament a la inserció laboral d’adults en situació d’atur especialment en els programes d’Orientació Laboral del SOC o d’altres administracions (Programa Làbora de l’Aj de Barcelona). Es valora especialment l’experiència en els programes ORIENTA, UBICAT, SINGULARS, MAIS…del SOC.
 • Necessari aportar experiència en llocs de treballs on s’han utilitzat eines d’intervenció metodològica per a la millora competencial.
 • Molt Valorable aportar experiència en tasques de prospecció i intermediació laboral.

Condicions Laborals

 • Contracte  a jornada complerta i de 19,25 hores/setmanals.
 • Horari: de dilluns a dijous  en el marc de 9 h a 18 h i divendres de 8 h a 14:30 h.
 • Lloc de treball ubicat a Barcelona ciutat.
 • Contracte fins el 30 d´Abril amb continuïtat.

Persones interessades enviar el currículum vitae a l’adreça de correu electrònic: cv@prohabitatge.org amb la Referència: ORIENTADOR/A BARCELONA fins 25 03-23

 

Skip to content