Treballador/a Social – Programa acollida persones refugiades (Substitució)

Accem

Enviar CV a abekarib@accem.es

Fins el 23/06/2024


SALARI: Segons conveni.

Funcions a desenvolupar:

 • Recepció i acompanyament a dispositius.
 • Acolliment inicial, atenció individualitzada, entrevistes, redacció d’informes, seguiment de casos, elaboració d’expedients.
 • Informació, orientació i assessorament.
 • Gestió de documentació vinculada al programa; entrevistes i informes; gestió d’ajudes econòmiques.
 • Disseny d’itinerari d’inserció i seguiment de casos; atenció social, acompanyament, mediació intercultural i coordinació amb altres serveis existents a la localitat.
 • Realització d’activitats formatives i tallers.
 • Registre i actualització de dades a les aplicacions informàtiques d’Accem
 • Gestió i seguiment d’ajudes econòmiques
 • Maneig d’aplicacions informàtiques d’Accem i Aplicació SÍRIA de la DG i registre d’usuaris/es
 • Altres accions complementàries a l’actuació d’Acollida Temporal

Lloc: Barcelona.

Titulació: Diplomatura/Grau en Treball Social o educació social.

Requisits:

 • Diplomatura/Grau en Treball Social, o educació social.
 • Experiència prèvia a programes d’acollida.
 • Capacitat per a treballar en equip.
 • Capacitat organitzativa i resolutiva.
 • Competència en comunicació escrita.
 • Maneig avançat d’Excel i Word. Es valorarà maneij de l’entorn Microsoft 365.
 • Idiomes: francès, anglès i/o àrab.
 • Es valorarà estar en possessió de certificat de discapacitat +33%

Oferim: Jornada Complerta. Contracte de substitució.

Ves al contingut