Tècnic/a inclusió per a prospecció empresarial i aliances estratègiques – Delegació de Catalunya

CEAR

Respondre el formulari

Fins el 15/09/2024


SALARI: Remuneració i horari: segons taules salarials i Conveni de CEAR.

Objectiu del Lloc          

Donar suport al desenvolupament de l´estratègia i les línies d´actuació de l´Àrea dInclusió; a través de la gestió de projectes d’ocupabilitat, per tal de potenciar l’autonomia, la dignitat i el benestar de les persones beneficiàries del programa, en dependència directa del Responsable Territorial d’Inclusió per al Servei d’Ocupació i Aprenentatge de l’Idioma.

Funcions principals

 • Realitzar accions de prospecció del mercat de treball i cerca d’ofertes i recursos d’ocupació amb empreses i/o administracions al territori d’actuació.
 • Atendre individualment i/o grupalment les persones usuàries en el marc dels sistemes de qualitat i de l’estratègia de l’àrea per tal d’afavorir-ne la integració social i laboral.
 • Dissenyar, elaborar i fer seguiment ditineraris individualitzats dinserció sociolaboral.
 • Generar aliances estratègiques amb empreses i/o administracions locals per a la millora de l’ocupabilitat de les persones participants assegurant el major nombre d’insercions laborals possibles.
 • Fomentar noves formes i iniciatives d’economia social i emprenedoria: cooperativisme, empreses d’inserció, centres especials d’ocupació, generació d’ocupació autònoma, etc.
 • Realitzar les accions de seguiment i manteniment de contractació aconseguits a través dels acords signats amb les empreses.
 • Gestionar convenis de pràctiques no laborals a empreses.
 • Dissenyar, elaborar i executar formacions/tallers dirigits a la millora de l’ocupabilitat de les persones participants al programa.
 • Dissenyar amb l´equip docupació de l´entitat processos individuals d´orientació laboral i de formació de models competencials.
 • Dissenyar accions per a la sensibilització amb el col·lectiu d´atenció dirigides a empreses.
 • Dissenyar i impulsar trobades empresarials adreçades a facilitar la millora de les ràtios de contractació del col·lectiu d’intervenció.
 • Participar d’un observatori d’ocupació analitzant a cada moment la situació laboral, la seva evolució, els sectors que generen demanda de treballadors, perfils i requisits més demandats per les empreses locals, cerca de nous nínxols d’ocupació, etc.
 • Representar CEAR en xarxes, esdeveniments, jornades i activitats vinculades a l’ocupació i l’emprenedoria; que ampliïn l´impacte dels programes de l´organització.
 • Elaborar informes, memòries, propostes de millora i documentació i introducció de dades a les bases de dades corresponents, CEARNET i qualsevol altra necessària per a la gestió del programa.
 • Valorar, gestionar, fer seguiment i justificació d´ajuts econòmics dirigits a la millora de l´ocupabilitat.
 • Gestionar i dinamitzar l´equip voluntari de la seva àrea d´intervenció.
 • Realitzar el seguiment pressupostari del projecte.

Formació/Coneixement

 • Titulació universitària especialment vinculada a l´àmbit social (Treball o Educació Social, Sociologia, Dret o similar) o titulació en Formació Professional vinculada a la branca de les ciències socials, complementada amb un mínim de 3 anys d´experiència professional (acreditable).
 • Formació específica en orientació laboral, intervenció sociolaboral amb col·lectius vulnerables i persones refugiades/migrants i en intermediació sociolaboral.
 • Formació i experiència demostrable en cicle de gestió de projectes sobre la base del marc lògic, formulació, gestió i justificació de projectes.
 • Informàtica: coneixement de programes estadístics, maneig de bases de dades i paquet Office.

Experiència

 • Experiència mínima de 2 anys en desenvolupament i implementació d´Itineraris individualitzats d´inserció laboral i inclusió social, preferentment a col·lectius en risc d´exclusió i persones refugiades/migrants.
 • Experiència mínima de 2 anys en gestió i tramitació d´ajuts econòmics a persones en situació de dificultat social.

Capacitats professionals

 • Compromís.
 • Treball en equip.
 • Adaptació al canvi.
 • Planificació i organització.
 • Capacitat d’anàlisi.Capacitat de negociació i mediació.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.

Es valorarà

 • Haver format part de CEAR en qualitat de persona voluntària o treballadora.
 • Experiència en gestió de projectes i/o programes.
 • Experiència en implantació i manteniment de procediments de qualitat.
 • Experiència al tercer sector.
 • Formació específica en gènere.
 • Coneixements d’idiomes: anglès i/o francès C1.
 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Formació en igualtat de gènere.
Ves al contingut