Tècnic/a en justificació de projectes socials 

Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament

Fins el 27/06/2024


SALARI: Categoria salarial de Llicenciat/da segons Conveni Acció Social.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC VACANT

Necessitem cobrir una plaça de tècnic/a de justificació de projectes que treballi en l’àrea de subvencions de projectes socials que es desenvolupen a nivell local, autonòmic i estatal. 

El o la professional treballarà amb els i les coordinacions dels serveis subjectes a subvenció per tal d’assessorar en el disseny de pressupostos, fer el seguiment de les subvencions atorgades i la justificació per acabar el cicle del projecte (recopilació de la informació, lliurament final, acompanyament en auditories). 

Es requerirà coneixement en la lectura i interpretació de les bases de subvenció dels diferents nivells de l’administració i coneixement en la gestió econòmica de subvencions. Es busca una persona amb capacitat de planificació per donar suport a les intervencions en l’àmbit social. 

El lloc vacant inclou la interlocució amb l’administració per a la subsanació de requeriments i aclariments de dubtes per a la bona execució dels projectes.

PERFIL DEL CANDIDAT/A:

 • Estudis mínims: Titulació Universitària en Ciències Socials o Administració.

Experiència i requisits mínims:

 • Experiència prèvia en entitats del Tercer Sector o en la gestió de projectes.
 • Coneixements sobre la presentació de subvencions i l’acompanyament en justificacions de projectes relacionats amb la intervenció social.
 • Experiència en la preparació de documentació tècnica i administrativa per a justificacions.
 • Capacitat de relació amb administracions públiques locals,  autonòmiques i/o estatals.
 • Experiència i capacitat de treball amb equips multidisciplinaris.
 • Coneixement dels paquets informàtics (domini de l’Excel, Word, Canva, etc.)
 • Domini intermedi d’eines de seguiment de projecte i fulls Excel.
 • Adaptabilitat a diferents plataformes online.
 • Alta resolució en gestió administrativa.
 • Ús d’eines col·laboratives en xarxa per l’agilització de processos i la planificació de tasques amb equips deslocalitzats.
 • Coneixements de comptabilitat i gestió administrativa de RRHH.
 • Perfecte coneixement de català i castellà tant oral com escrit.

Es valorarà:

 • Habilitats de treball en equip
 • Nivell d’anglès (mínim B1)
 • Capacitat d’autonomia, organització i planificació.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE:
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Duració: Indefinit
 • Tipus de jornada: 37 hores setmanals
 • Horari laboral: de dilluns a divendres tots els matins i dues tardes.

Enviar CV a nescobar@abd-ong.org

Ves al contingut