Tècnic/a administració

Acció Escolta de Catalunya

Fins el 27/09/2023


SALARI: Sou base segons Conveni del Lleure Socioeducatiu de Catalunya (categoria II – Coordinador/a de projectes pedagògics i de lleure; aproximadament 1.048,44€/mes bruts en catorze pagues).

Acció Escolta de Catalunya és una federació d’entitats escoltes (el seus agrupaments, socis de la federació). Actua, per tant, en el camp de l’associacionisme educatiu infantil i juvenil, i tracta d’impulsar la transformació social tant donant suport a la intensa activitat de base de les seves entitats federades com coordinant i portant a terme projecte al si de la federació.

Acció Escolta de Catalunya és una entitat impulsada i dirigida per persones compromeses que, voluntàriament, inverteixen el seu temps en la missió i la visió associativa. La federació compta amb una Oficina Tècnica des de la que el personal laboral dóna suport a aquests voluntaris en tasques administratives, financeres, de planificació i de suport, que ajudin a desenvolupar les línies i projectes aprovats pels òrgans i responsables polítics associatius i faciliten l’acció quotidiana de la federació i els seus agrupaments escoltes.

Acció Escolta de Catalunya busca una persona per cobrir la plaça de tècnic/a d’administració.

PERFIL I TASQUES

 • La principal responsabilitat del tècnic o tècnica de gestió rau en la gestió econòmica, financera i fiscal de l’entitat, coordinadament amb diferents agents externalitats que treballen amb Acció Escolta. Cadascun d’aquests blocs té les seves particularitats i tasques desenvolupades més a baix.

En aquest sentit, Acció Escolta de Catalunya busca una persona amb:

 • Habilitats interpersonals, capaç de relacionar-se amb els altres i de treballar en equip.
 • Pensar, elaborar, executar i avaluar iniciatives i accions relacionades amb la millora de la gestió de l’entitat.
 • Fort compromís, interès per un projecte de transformació social i capacitat per al treball orientat a resultats.

Algunes de les tasques incloses dins les responsabilitats de Tècnic/a d’Administració són:

 • Gestió del procés de captació, sol·licitud i justificació de finançament públic.
 • Gestió econòmica i comptable de l’entitat.
 • Gestió administrativa i burocràtica de l’entitat.
 • Seguiment i negociació amb proveïdors.
 • Control de pagaments i cobraments així com de la previsió de la liquiditat de l’entitat.
 • Suport tècnic als equips voluntaris de l’entitat.
 • Assessorament i seguiment dels processos administratius dels agrupaments escoltes.
 • Coordinar el catàleg de préstec de material i les comandes d’ensenyes i/o camises.
 • Representar Acció Escolta de Catalunya en els seus àmbits competencials davant altres administracions.

REQUISITS

Les persones candidates a la plaça de tècnic/a de gestió associativa han de comptar amb les següents característiques:

 • Tenir entre 21 i 30 anys.
 • Estudis superiors, preferentment en l’àmbit econòmic/social.
 • Experiència demostrable en la gestió de procediments de subvencions públiques.
 • Coneixements acreditables en matèria financera bàsica (registre comptable, principis del PGC, tresoreria, etc).
 • Excel·lent nivell de català i castellà oral i escrit, amb elevada capacitat de redacció i síntesi.
 • Domini d’eines ofimàtiques (Processadors de text, fulls de càlcul, gestor de presentacions).

ES VALORARÀ

 • Són punts forts en el perfil de les persones candidates, les següents característiques:
 • Ser o haver estat membre d’una entitat d’associacionisme educatiu com a cap o monitor/a.
 • Formar part d’un agrupament d’Acció Escolta de Catalunya o de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) i tenir un ampli coneixement del moviment escolta, els seus objectius i la seva metodologia.
 • Experiència prèvia treballant per una entitat del moviment associatiu.
 • Formació addicional per a la gestió associativa.
 • Coneixements addicionals d’ofimàtica (bases de dades, gestors de projectes, programes de comptabilitat, gestió web, programari lliure, etc).
 • Disponibilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats del projecte.

S’OFEREIX

 • La persona seleccionada comptarà amb les següents condicions contractuals:
 • Contracte indefinit de 25 h en còmput setmanal.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades en optar a la plaça de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ d’Acció Escolta han de fer arribar un currículum vitae al correu secretariageneral@accioescolta.cat indicant com a referència: “SELECCIÓ TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ” fins el proper 27 de setembre de 2023.

Skip to content