Suplència Educador/a (CRAE- torn nit) SABADELL

INTRESS

Respondre el formulari

Fins el 17/06/2024


SALARI: Diplomat/da: 1.857,69€ bruts mensuals x 14 pagues = 26.007,66€ bruts anuals. 

Intress cerca un/a Educador/a Socials per cobrir una suplència llarga de manera urgent en el torn de nit, en el CRAE Elima, ubicat a Sabadell, Barcelona. 

En aquest servei es facilita acolliment residencial per a la guarda i educació de nenes, nens i adolescents en acolliment simple en institució.

Què farás?

 • Potenciar les fortaleses i recursos personals de nens, nenes, adolescents i joves.
 • Dissenyar, implementar i avaluar les activitats educatives.
 • Facilitar pautes de convivència social.
 • Realitzar acompanyament en el mitjà i suport per a realitzar gestions.
 • Realitzar el seguiment de les famílies i menors acollits.

Què oferim?

 • Contracte d’interinatge, amb possibilitats de posició estable si tenim necessitats de noves incorporacions.
 • Incorporació: immediata
 • Jornada: torn de nit, es treballa setmana si, setmana no. 20.00-05.00h / 20.00-08.00h – diumenge

Què esperem de tu?

Formació acadèmica necessària:

 • Diplomat/a Grau Educació Social.
 • Permís de conduir B i disponibilitat per a conduir el vehicle del centre de treball.

Experiència professional necessària:

 • Experiència prèvia en recursos socials per als sectors de població atesa.
 • Experiència en treball amb grups.
 • Experiència en intervenció i atenció a col·lectius en situació de maltractament, dificultat social i dependència.

Coneixements necessaris:

 • Models d’intervenció amb infància i família.
 • Recursos socials per al sector de població atesa.
 • Coneixement dels canvis i característiques de l’adolescència.
 • Dinàmiques i organització de grups.
 • Metodologia en intervenció socioeducativa i psicosocial.

Altres aspectes i coneixements a valorar:

 • Coneixement dels canvis i característiques de l’adolescència.
 • Treball en equip, gestió del conflicte i presa de decisions.
 • Coneixements de dinàmiques i organització de grups.
 • Flexibilitat horaria.
 • Necessari dispondre del certificat negatiu de delictes penals de naturalessa sexual. 

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Ves al contingut