Referent de Tutela (Suport a la Presa de Decisions)

Fundació CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 03/08/2024


SALARI: 19.538€ bruts anuals aproximats.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 1. Identificació de necessitats presents i futures de suport i acompanyament personal, establint estratègies per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona ateses i garantir el respecte a la seva voluntat, desigs i preferències.
 2. Realitzar coordinació i seguiment amb els diferents agents implicats; recursos i serveis que puguin donar resposta a les necessitats de les persones ateses: administració, laboral, habitatge, temps lliure, salut; etc.
 3. Elaborar, actualitzar i avaluar el seguiment del Pla individual de treball, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, i amb la participació del usuari.
 4. Fomentar i establir un vincle de suport amb les persona ateses i en coordinació amb l’auxiliar de tutela.
 5. Realitzar tasques de gestió, seguiment, control i/o supervisió en l’àmbit econòmic i patrimonial quan sigui necessari.
 6. Realització d’informes i altres gestions de caràcter administratiu.
 7. Fer les visites periòdiques i entrevistes de seguiment amb els usuaris i realitzar el acompanyament i suport necessaris en activitats com: vinculació a serveis, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials, etc.
 8. Articular les mesures de suport necessàries per a garantir l’exercici de la capacitat jurídica de les persones ateses en el servei i fomentar la participació comunitària d’aquestes.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • Titulat/da Grau Mig: Educació Social i/o Treball Social.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència en atenció directa amb persones amb TM.
 • Experiència professional de suport en l’exercici de la capacitat jurídica.

IDIOMES: castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: agost 2024.
 • JORNADA ANUAL:  1.720 hores.
Ves al contingut