Integrador/a social per tècnic/a de suport a habitatge Terrassa

Associació ProHabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 20/03/2023


SALARI: Conveni Acció Social Personal Qualificat.

FORMACIÓ

Formació reglada en ciències socials:

 • CFG  Integració social.
 • Altres  formacions relacionades: Educació Social o Treball Social o Magisteri al ciències socials.

Formació complementària:

 • Formació en metodologies d’acompanyament amb col·lectius vulnerables.
 • Formació en matèria de violència Masclista.

Es valorarà:

 • Formació de formadors/es.
 • Formació en enfocament de gènere.
 • Coneixements en polítiques i recursos d’ Habitatge social.

EXPERIÈNCIA:

 • Programa  d’autonomia  basat en l’habitatge per  treball amb famílies amb exclusió residencial i dones que han patit violència  Masclista.

 Experiència requerida, desenvolupament de funcions:

 • Selecció dels diferents candidats/es d’entrada al projecte d’habitatge social.
 • Entrevista inicial, recopilació de documentació i avaluació del cas.
 • Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l’Acord d’allotjament, el Reglament de Règim Intern i l’inventari d’entrada, així com recollida del dipòsit d’entrada).
 • Elaboració del Pla de Treball de la família o persona (el Pla de treball es farà de forma coordinada amb altres agents sempre que el projecte així ho estableixi).
 • Supervisió, acompanyament i seguiment socioeducatiu d’acord amb el Pla de Treball (àmbit laboral, salut, familiar, personal d’habitatge).
 • Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment.
 • Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats.
 • Supervisió i gestió de les obligacions inherents a l’habitatge (aportació per l’ús de l’habitatge, pagament dels subministres, neteja i manteniment de l’habitatge i el seu contingut, convivència, …).
 • Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies.
 • Cobertura dels corresponents torns del telèfon d’urgència (actiu 365 dies a l’any i sempre que la oficina no realitza atenció al públic).
 • Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies.
 • Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies (Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions.
 • Confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte.

Es valorarà:

 • Experiència en la recerca d’Habitatges.
 • Experiència en la gestió i manteniment d’habitatges.
 • Coneixement i aplicació del model de competències.
 • Treball amb col·lectiu de dones i/o grups vulnerables.

COMPETÈNCIES:

 Instrumentals:

 • Ofimàtica (Word, Excell, Acces).
 • Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina.
 • Català parlat i escrit.

Transversals:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

JORNADA I HORARIS:

 • Jornada COMPLETA 38,5h.
 • Territori de treball; Terrassa.
 • Horari: Dilluns i dimecres de 15 a 20 h i dimarts, dijous i divendres de 9:30h a 14 i de 15 a 20 h.

Es necessària disponibilitat  per fer emergències  cada  mes i mig 15 dies i es porta  un telèfon emergències remunerat.

Enviar CV a l’Att. de cv@prohabitatge.org REF:TSH TRRS

Skip to content