Integrador/a Social Cap de setmana SPE Joves Migrats – GIRONA

Intress

Respondre el formulari

Fins el 17/07/2024


SALARI: Segons el conveni de l'acció social per personal qualificat: 1.607,51€ bruts mensuals x 14 pagues, 22.505,14€ bruts anuals.

Ubicació Vilablareix (Espanya) / Vacants 2

Resum

Intress necessita incorporar INTEGRADORS/ES SOCIALS per cobrir de manera estable en torn de CAP DE SETMANA, el SPE Estela Nova, ubicat a Vilablareix, Girona.

 • Seria per atendre a joves del centre assegurant la cura i funcionament en la prestació del servei integral i suport social d’acord amb les seves necessitats.
 • El servei de Protecció d’Emergència és un servei residencial temporal que proporciona l’atenció integral als joves migrats sols que arriben al territori, garantint la cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció i cura de la salut.
 • També es duran a terme les primeres actuacions d’identificació i de documentació, de localització i/o comunicació amb els familiars, i derivació cap a recursos ordinaris de cartera de serveis socials o cap a centres de primera acollida i atenció integral per joves migrats sols del sistema de protecció.
 • Aquest servei proporciona una primera acollida per fer una observació.
 • El servei estarà disponible les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Què farás?

 • Col·laborar en el disseny de plans de treball que facilitin la inserció social de les persones.
 • Realitzar un acompanyament i seguiment individual de cadascuna de les persones per a facilitar el seu procés de reinserció social.
 • Atenció i acompanyament a l’usuari segons les seves necessitats.
 • Treballar l’autonomia dels joves i la conciliació de les seves responsabilitats personals.
 • Treballar els hàbits bàsics i d’organització dels joves.
 • Dinamitzar al grup d’adolescents, amb activitats que permetin treballar les relacions i l’organització de la vida en el Servei.
 • Mediar en els conflictes de convivència que puguin aparèixer.

Què oferim?

 • Data incorporació: inmediata.
 • Tipus de contracte: indefinit.
 • Jornada: 38h setmanals.
 • Horari: torn de cap de setmana i festius. Dissabte, diumenge i dilluns, fent 12, 12 i 9h respectivament.

Les reunions d’equip que són els dimecres de 10.45h a 12.45h obligatòries (es poden fer vía online).

Requisits
Què esperem de tu?

Formació acadèmica necessària:

 • CFGS Integració Social o relacionats de l’àmbit de l’acció social.

Experiència professional necessària:

 • Temps recomanable d’experiència prèvia: 1 any.
 • Experiència en treball amb grups.
 • Experiència en intervenció i atenció a col·lectius en situació de maltractament, dificultat social i dependència.

Coneixements necesaris:

 • Models d’intervenció amb infància i família.
 • Coneixement dels canvis i característiques de l’adolescència.
 • Dinàmiques i organització de grups.
 • Metodologia en intervenció socioeducativa i psicosocial.

Altres aspectes valorats:

 • Coneixements de funcions educatives en centre d’acollida.
 • Treball en equip, gestió del conflicte.
 • Flexibilitat d’horari.

Important: Necessari disposar del certificat negatiu de delictes penals de naturalesa sexual.
Sobretot valorem molt les ganes d’aprendre, de treballar i generar un bon ambient a Intress!

Si aquesta és l’oferta que estaves cercant, no ho pensis més i apunta’t! Pot ser una bona oportunitat laboral. T’estem esperant!

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Ves al contingut