Educadora Social programa Dones amb Llar

ASSÍS

Enviar CV a persones@assis.cat

Fins el 25/07/2024


SALARI: 25.000€ bruts anuals x 14 pagues.

ASSÍS treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de sense llar, oferint espais de relació positiva i fent-les protagonistes dels seus processos de canvi. Som una entitat que des de 2001 treballem de forma compromesa i innovadora per oferir atenció, serveis i acompanyament social i emocional a les persones ateses. Des de l’Associació centre d’Acollida Assís, estem cercant a una Educadora/Treballadora Social per a treballar al Programa Dones amb Llar. Es tracta d’ un programa d’acompanyament al sensellarisme, amb perspectiva de gèneres i mirada interseccional, dirigit a dones majors d’edat que es troben en situació sensellar, posant especial atenció en aquelles que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques i/o es veuen obligades a romandre tot el dia al ras. Les funcions i espais de treball principals seran a Oficines ASSIS i presencialitat en els pisos amb visites periòdiques pactades amb les dones.

ASSIS LLARS DONA: Programa d’habitatge no mixta que incorpora l’acompanyament des d’una perspectiva de gèneres i mirada interseccional, per a dones i persones amb identitats de gènere dissidents residents en habitatges de llarga estada.
La nostra intervenció combina metodologies basades en el housing first i housing led. Des d’aquest projecte la professional oferirà acompanyament individual orientat al manteniment i la millora de la qualitat de vida mitjançant un Pla de Treball, acompanyarà en la gestió de la convivència de la llar (en aquelles que siguin compartides) i en la gestió dels aspectos logístics i administratius del pis (coordinació de possibles incidències de manteniment, cobrament de lloguer, subministraments…etc Actualment 7 pisos i 10 dones acompanyades.

Llar Impuls: Llar d’alta autonomia amb 6 places (habitacions individuals) dirigit a dones joves, majoritàriament migrades, les quals per diferents motius s’han trobat en situació de sensellar.

Acompanyament Individual: Des d’aquest espai s’ofereix acompanyament educatiu per tal de promoure l’autonomia personal donant suport i guia a les joves en els seus respectius recorreguts vitals. Els plans de treball estan orientats a la formació i inserció sòcio-laboral en paral·lel als respectius itineraris de recuperació personal i emocional així com a la descoberta d’un projecte vital propi, treballant amb els recursos de la xarxa.

Dinamització de la convivència en un col·lectiu: Acompanyament a crear un espai segur en la Llar i de respecte mutu, encara les diferències, vetllant per el compliment del funcionament anteriorment consensuant per el grups de convivència. Crear espais d’intercanvis de coneixements així com la realització de tallers o grups, que corresponguin a àrees del seu Pla de Treball.

Funcions:

ASSIS LLARS DONES (actualment 5 pisos i 6 dones):

 • Gestió de les derivacions/pre-acollides i acollides relacionades amb la llar.
 • Contacte i vinculació amb dones.
 • Oferir acompanyament en la identificació i expressió de necessitats a partir d’un acompanyament respectuós i no invasiu basat en el vincle, l’afecte i la proximitat.
 • Realització de plans de treball individuals acordats amb les dones.
 • Seguiment de plans de treball acordats amb les dones.
 • Canalitzar les demandes articulant els recursos i professionals que es requereixin (ja siguin interns i/o externs)
 • Oferir un acompanyament sòcio-educatiu des d’una perspectiva de gèneres i mirada interseccional tenint presents les diferents àrees prioritzades per la dona.
 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris en el marc dels objectius de la dona.
 • Medicació i gestió de situacions de crisi o conflicte.
 • Oferir suport, quan es requereixi, en l’organització de les tasques i/o gestions de quotidianitat.
 • Oferir orientació i acompanyament a les dones per afavorir un entorn positiu de convivència.
 • Coordinació/Derivació interna amb l’equip multidisciplinar i amb professionals de diferents recursos i serveis externs.
 • Participació en el seguiment de l’avaluació i gestió del projecte.
 • Realitzar informes i reports relacionats amb el projecte (incloent el manteniment de les bases de dades).
 • Participació en espais de representació.
 • Participació en reunions d’equip.
 • Donar al desenvolupament del programa: metodologia d’acompanyament específica, incorporació de perspectiva de gèneres, avaluació d’impacte…etc.
 • Suport a la gestió d’aprovisionament i manteniment de les llars.

LLAR IMPULS

 • Gestió de les derivacions/pre-acollides i acollides relacionades amb la llar.
 • Contacte i vinculació amb dones.
 • Oferir acompanyament en la identificació i expressió de necessitats a partir d’un acompanyament respectuós i no invasiu basat en el vincle, l’afecte i la proximitat.
 • Realització de plans de treball individuals acordats amb les dones.
 • Seguiment de plans de treball acordats amb les dones.
 • Canalitzar les demandes articulant els recursos i professionals que es requereixin (ja siguin interns i/o externs)
 • Oferir un acompanyament sòcio-educatiu des d’una perspectiva de gèneres tenint presents les diferents àrees prioritzades per la dona.
 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris en el marc dels objectius de la dona.
 • Participació en l’assemblea de residents.
 • Dinamitzat grups o Tallers d’interès del grup.
 • Medicació i gestió de situacions de crisi o conflicte.
 • Oferir suport, quan es requereixi, en l’organització de les tasques i/o gestions de quotidianitat.
 • Oferir orientació i acompanyament a les dones per afavorir un entorn positiu de convivència.
 • Coordinació/Derivació interna amb l’equip multidisciplinar i amb professionals de diferents recursos i serveis externs.
 • Participació en el seguiment de l’avaluació i gestió del projecte.
 • Realitzar informes i reports relacionats amb el projecte (incloent el manteniment de les bases de dades).
 • Participació en espais de representació.
 • Participació en reunions d’equip.
 • Donar al desenvolupament del programa: metodologia d’acompanyament específica, incorporació de perspectiva de gèneres, avaluació d’impacte…etc.
 • Suport a la gestió d’aprovisionament i manteniment de la llar.

Requisits i Competències:

 • Titulació com a Educadora Social o Treball Social.
 • Experiència en acompanyament a dones en situacions de vulnerabilització social i preferentment en situació de sense llar (mínim 2 anys)
 • Formació específica en acompanyament amb perspectiva de gèneres i/o acompanyament a dones supervivents de violències.
 • Es valorarà experiència i/o formació en l’acompanyament a persones joves i migrades.
 • Es valorarà experiència i/o formació en salut mental.
 • Es valorarà experiència i/o formació en dones que fan consum problemàtic de substàncies.
 • Capacitat diagnòstic i realització de Plans de Treball.
 • Dinamització d’espais i treball en xarxa per realitzar intervencions integrals.
 • Analitzar i resoldre problemes davant grups.
 • Iniciativa i autonomia.
 • Organització i planificació.
 • Fiabilitat tècnica i personal.
 • Comunicació interpersonal.
 • Treball en equip.
 • Perspectives feministes.
 • Perspectiva comunitària en l’enfoc de processos.

Oferim:

 • Incorporació immediata amb Contracte indefinit amb Conveni Acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
 • Jornada de 38,5 hores setmanals amb incorporació immediata.
 • Horari de dilluns a divendres de matins i dues tardes.
 • Bon ambient de treball en una associació compromesa amb la seva missió.
 • Fins a 30 hores de formació continuada a realitzar durant l’any.
Ves al contingut