Educadora social per al servei substitutori de la llar (SSLL)

FUNDACIÓ BAYT AL-THAQAFA

Fins el 24/06/2024


SALARI: De 24.000€ a 25.000€ bruts anuals.

1. Identificació del lloc de treball

 • Educadora Social per al servei substitutori de la llar (SSLL) per a dones que han patit violència masclista.

2. Descripció del lloc de treball

 • La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.
 • La professional contractada s’integrarà a l’equip d’educadores dels pisos substitutoris de la llar (SSLL) que gestiona l’entitat a l’àrea del Barcelonès. Les tasques a realitzar estaran enfocades a l’acompanyament social i a l’assoliment de l’itinerari individualitzat de cada unitat familiar.
 • Alhora, s’haurà de coordinar amb les diferents professionals i entitats implicades, i elaborar la documentació necessària per al seguiment del procés de recuperació de la dona i menors a càrrec.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegit que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

La Fundació Bayt al-Thaqafa està compromesa amb la diversitat i la igualtat d’oportunitats. Per garantir una millor representativitat dins de l’entitat, es valoraran positivament les candidatures de perfils infrarepresentats.

3. Principals Responsabilitats i Funcions 

 • Preparar i acompanyar l’acollida i sortida de la dona al recurs del servei.
 • Acompanyar a la dona en el seu procés de recuperació de la situació de violència viscuda.
 • Elaborar conjuntament amb la dona el pla de treball individual i fer-ne el seguiment.
 • Donar suport a la dona en l’organització de la cura dels fills/es.
 • Acompanyar la dona i els seus fills/es; i si escau, acompanyar-la també en la vinculació amb els recursos de la xarxa comunitària.
 • Establir contactes i coordinacions necessàries amb els recursos de la xarxa comunitària.
 • Mantenir contacte mensual amb el/la referent del territori d’origen amb la finalitat d’informar del procés de recuperació de la unitat familiar.
 • Treballar coordinadament amb la resta de professionals del servei, així com realitzar coordinacions amb altres professionals que estiguin intervenint amb la dona i els infants.
 • Realitzar la recerca de recursos educatius comunitaris més adequats i d’acord amb les necessitats de cada unitat familiar.
 • Derivar i establir coordinacions periòdiques amb la xarxa integral especialitzada.
 • Oferir suport en la convivència amb aplicació de criteris socioeducatius entorn a la no violència.
 • Preparar i dinamitzar tallers formatius i d’activitats de lleure propis del servei d’acolliment.
 • Vetllar per la confidencialitat del servei i la seguretat de les famílies que hi resideixen.
 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris.
 • Registrar el procés d’acompanyament de les dones i elaborar els informes que siguin necessaris.
 • Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte del projecte.
 • Donar suport a aspectes de logística.
 • Atendre incidències derivades de l’ús quotidià del pis.

4. Aptituds, coneixements i competències requerides 

 • Formació requerida imprescindible: Grau en Educació Social.
 • Formació complementària: violència masclista, treball amb dones, infants i adolescents, perspectiva de gènere.
 • Es valorarà experiència de treball en recursos residencials per violència masclista.
 • Dos anys d’experiència en lloc de treball similar.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.
 • Respecte estricte de la confidencialitat.
 • Perspectiva de gènere i interculturalitat.
 • Competències requerides: capacitat d’escolta, capacitat d’organització, empatia,
  iniciativa, gestió de la diversitat i assertivitat.

5. Condicions laborals

 • Contractació: Indefinida.
 • Dedicació: Jornada 38,5h/setmana.
 • Distribució horària: Horari de matins i tardes.
 • Incorporació: Juny 2024.

6. Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV: 24 de juny de 2024.
 • Enviar sol·licituds a roger.boncompte@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Educadora Social (SSLL)”.
Ves al contingut