Educador/a social al SIS de Caldes de Montbui

Fundació AGI

Fins el 10/11/2023


SALARI: 979,19€ bruts mensuals x 20h/setmana. De dilluns a divendres de 16h a 20h, al desembre o gener hi haurà canvis i la jornada serà de 25h/set.

Les funcions són:

 • Planificar les activitats del servei de manera trimestral, juntament amb el personal tècnic referent de l’Ajuntament.
 • Desenvolupar les activitats grupals programades i fer-ne el seguiment i avaluació.
 • Realitzar tutories individuals amb els infants i adolescents per a treballar aspectes i demandes concretes del seu procés personal. Desenvolupar espais de treball individualitzats entesos com espais de treball on es prenen acords amb l’infant o es treballen aspectes concrets del seu procés personal.
 • Intervenir amb les famílies, per tal de donar eines en la gestió parental a la unitat familiar.
 • Elaborar, revisar i avaluar els Projectes educatius i individuals (PEI’s) i els projectes educatius familiars (PEF’s) i presentar-los als altres professionals, en coordinació amb l’equip de serveis socials.
 • Consensuar i donar una visió global de la situació a la resta de l’equip.
 • Realitzar informes de seguiment i de derivació, si s’escau. Fer registre diari del funcionament del grup .
 • Aportar estratègies d’intervenció.
 • Fer coordinacions amb les professionals dels serveis socials bàsics i amb altres serveis, si s’escau.
 • Recollir les demandes i suggeriments que els infants i/o famílies pugin plantejar i traspassar-les a la persona referent de l’Ajuntament.
 • Crear i actualitzar el registre de persones usuàries, respectant la Llei de Protecció de Dades vigent.
 • Gestionar i organitzar el servei
 • Fer recerca de recursos de caràcter educatiu per a les activitats programades.
 • Fer d’enllaç amb l’ajuntament per coordinar-se amb serveis socials, gestionar temes de manteniment, etc.
 • Gestionar la provisió del material i activitats (excursions, visites…)
 • Programació d’activitats.

S’ofereix:

 • Contracte indefinit. Incorporació immediata.
Skip to content