Coordinador/a àrea econòmica – Servei de suport “Amb Tu”

Fundació Salut i Comunitat

Fins el 28/06/2024


SALARI: De 24.000€ a 27.000€ bruts anuals a determinar segons aptituds del candidat/a.

Requisits

 • Estudis mínims: Cicle Formatiu Grau Superior.
 • Experiència mínima: Almenys 1 any.
 • Requisits mínims:
 • Imprescindible nivell avançat en paquet Office.
 • Imprescindible coneixements de programes informàtics específics de comptabilitat (A3ERP).

Descripció

Definició del lloc: El Servei de suport “Amb Tu” s’emmarca dins la necessitat de poder oferir cura i suport a persones amb una mesura de suport judicial o notarial a l’exercici de la capacitat jurídica. A través de l’exercici dels càrrecs de suport (antigues tuteles), la Fundació ofereix la garantia de seguretat i continuïtat en l’abordatge i acompanyament de les persones concernides.

Funcions i responsabilitats del lloc:

 • Coordinació de l’àrea econòmica i de comptabilitat.
 • Supervisió estudis econòmics.
 • Supervisió arquejos diaris.
 • Supervisió rendició de comptes anual.
 • Supervisió economia diària.
 • Participació i preparació de les reunions d’equip amb professionals i usuaris del servei.
 • Participació als espais de formació.
 • Atenció telefònica.
 • I totes aquelles vinculades al seu lloc de treball.
 • Execució programari A3ERP.
 • Legal representació de l’entitat (entitats bancàries, administració, ens tributaris, etc.)

Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions:

 • Iprescindible el domini i coneixement del software A3ERP.
 • FPII, cicle formatiu de grau superior i/o similar.
 • Formació específica comptabilitat.
 • Es valorarà formació en ciències empresarials i/o econòmiques.
 • Es valorarà experiència en el tercer sector social.
 • Es valorarà experiència en serveis de suport a la capacitat jurídica.
 • Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc de treball:

 • Capacitat per al treball i gestió d’equips.
 • Autonomia i capacitat de coordinació.
 • Responsabilitat i rigorositat.
 • Claredat i transparència.
 • Innovació.
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Capacitat per prendre decisions ràpidament.
 • Capacitat per gestionar positivament situacions complexes.
 • Capacitat per gestionar el temps i la urgència.

Altres requisits:

 • Imprescindible nivell avançat en paquet Office.
 • Imprescindible coneixements de programes informàtics específics de comptabilitat (A3ERP).

Interdependència:

 • Estarà sota la supervisió de la direcció del servei.

Tipus de contracte: Indefinit amb període de prova (2 mesos)
Jornada laboral: 38 hores/setmana.
Horari/Torn: De 8:30h a 15h de dilluns a divendres i dues tardes, una fins les 16h i l’altra fins les 18h.
Data d’incorporació: Immediata.

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

Ves al contingut