TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Guies d’assessorament

Les Guies d’Assessorament de Torre Jussana són publicacions mensuals pensades per oferir a les associacions informació breu i concisa que els resulti útil per al desenvolupament de qüestions importants del seu dia a dia.

Número 16 - Març 2022: Com incorporar els cobraments en línia a les entitats?

En aquesta guia us oferim algunes orientacions i consells sobre com implementar mecanismes de cobrament en línia, sigui de manera permanent o per a ocasions puntuals.

PDF: descarrega

Número 15 - Gener 2022 - Com incorporar la perspectiva intercultural a les associacions?

Barcelona és una ciutat amb una gran diversitat cultural, on hi conviuen persones de més de 180 països, s’hi parlen més de 300 llengües i s’hi troben centres de culte de 25 confessions religioses. Aquesta realitat no pot passar desapercebuda per les associacions de la ciutat i és necessari que aquestes incorporin la perspectiva intercultural en el seu dia a dia per tal que esdevinguin agents de convivència i inclusió.

En aquesta guia hi trobareu una sèrie de conceptes a l'entorn d'aquest fet (diversitat, identitat, igualtat de drets... ) i també us llistem algunes de les pràctiques que pot dur a terme la vostra associació. Conèixer i reconèixer la diversitat per tal de posar-la en valor enfortirà l’associació de manera integral.

PDF: descarrega

Número 14 - Octubre 2020 - Fusió d'Associacions: Per què pot ser útil i com fer-ho?

PDF: descarrega

Número 13 - Maig 2020 - Unions temporals d'entitats (UTEs): per a què serveixen i com constituir-les?

PDF: descarrega

Número 12 - Gener 2020 - Com fer l'acollida de les persones que s'incorporen a l'entitat?

Aquesta guia vol posar en valor i fer pedagogia sobre els processos d'acollida de les persones a les entitats, tant en l'inici de la seva vinculació com en la seva incorporació en els diferents espais/òrgans de l'associació.

PDF: descarrega

Número 11 - Octubre 2019 - Com realitzar campanyes de captació de fons

PDF: descarrega

Número 10 - Octubre 2018 - Com elaborar una enquesta?

Les enquestes són una molt bona eina per conèixer l'opinió de la base social de qualsevol associació. En aquesta Guia exposem què cal tenir en compte a l’hora de preparar-les, realitzar-les i analitzar-les.

PDF: descarrega

Número 9 - Juliol 2017 - Com treballar la sostenibilitat econòmica d'una associació?

Tot i que les associacions són entitats sense ànim de lucre, fer una bona gestió econòmica també és una qüestió bàsica per garantir-ne el seu bon funcionament. Una bona economia és una font de possibilitats i d’estalvi de maldecaps i, tot i això, no sempre es té en compte la importància de fer una bona planificació econòmica.

En aquesta guia s’hi exposa el concepte de viabilitat econòmica, què cal tenir en compte per treballar-la, quines són les diferents eines que permeten fer-ho, com utilitzar-les i tot allò que cal saber per fer una bona planificació i previsió de l’economia de l’entitat.

PDF: descarrega

GA 8 - Març 2017 - Com elaborar el pla de comunicació de l'associació?

La comunicació és una qüestió bàsica per al bon funcionament de qualsevol associació. No només és important per donar a conèixer l'entitat i les seves activitats, aconseguir noves persones associades o captar fons sinó que s'ha d'entendre com un camp especialment estratègic per treballar la seva missió i els seus objectius. Per tant, és clau planificar-la. En aquesta Guia d'Assessorament exposem les diferents parts d'un pla de comunicació i com treballar-les per aconseguir bons resultats comunicatius.

PDF: descarrega

GA 7 - Octubre 2016 - Com redactar els estatuts d'una associació?

Els estatuts són el document que regula l'organització i el funcionament intern de tota associació. En aquesta guia us oferim diverses informacions i reflexions que us poden ser útils a l’hora de treballar-los, tant en el moment de la seva redacció inicial com quan es planteja la necessitat de realitzar-hi modificacions.

PDF: descarrega

GA 6 - Juliol 2016 - Organització d'esdeveniments i normatives que cal tenir en compte

En la majoria de casos els esdeveniments són una part molt important de l’acció d’una associació. En aquesta guia exposem quin procés cal seguir a l’hora de dissenyar i planificar un esdeveniment, així com tot el que cal tenir un compte per organitzar un acte a l’espai públic a Barcelona.

PDF: descarrega

GA 5 - Maig 2016 - El pla d'associació

El pla d’associació és una eina bàsica per engegar un projecte associatiu. Es tracta del document en el qual es plantegen les bases de la futura entitat, del seu funcionament i se n’analitza la seva viabilitat com a associació. En aquesta Guia d'Assessorament exposem com realitzar-lo.

PDF: descarrega

GA 4 - Gener 2016 - La memòria anual

La memòria anual és una oportunitat per fer associació, rendir comptes i comunicar que pot permetre a les associacions créixer en legitimitat, confiança, reconeixement i projecció. En aquesta Guia d’Assessorament hi trobareu indicacions, propostes i recomanacions per aconseguir-ho.

PDF: descarrega

GA 3 - Desembre 2015 - Idees per fer assemblees més participatives, àgils i efectives

En aquesta Guia d'Assessorament recopilem idees i recomanacions per la preparació, la realització i el treball posterior de l'assemblea, l'òrgan sobirà de tota associació, amb l'objectiu que siguin més partcipatives, àgils i efectives. 

PDF: descarrega

GA 2 - Novembre 2015 - Què cal saber per formar part de la Junta Directiva?

Com a persones associades en una entitat és possible que sigueu membres de la seva junta directiva o que n'hagueu de formar part en algun moment. En aquesta guia hi exposem les qüestions jurídiques que totes les persones que formen part d'una junta han de conèixer, així com idees i recomanacions per a aconseguir un bon funcionament d'aquest òrgan de govern.

PDF: descarrega

GA 1 - Octubre 2015 - Les claus del bon funcionament d’una associació

La llarga trajectòria de Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions, ens ha permès recollir informació i coneixement directe sobre el funcionament de les associacions i, per tant, poder extreure’n fortaleses, problemàtiques i mancances comunes. Fruit de tot aquest bagatge, hem desenvolupat el que considerem que són les claus del bon funcionament d’una associació.

PDF: descarrega

Contacta amb TJ

ADREÇA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

HORARI ESPECIAL D'ESTIU - ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dll. a dv. de 9 a 14 h.
Tancat per vacances del 1 al 26 d'agost.

IMPORTANT
Per a venir presencialment a informar-se o a sol·licitar algun servei cal sol·licitar cita prèvia:


HORARIS D'OBERTURA DEL CENTRE:
De dll. a dv. de 8 a 15 h.
Tancat per vacances del 1 al 26 d'agost.

Segueix-nos!