17 d'octubre de 2015: el Guinardó

El Guinardó amaga un ampli i variat teixit associatiu. Amb aquest nou GR passejarem pel barri, tot visitant i coneixent algunes de les seves associacions i la gent que en fa possible el seu funcionament. Associacions que dinamitzen el seu entorn i ofereixen moltes i diverses opcions a la ciutadania.

Casal d'Entitats Mas Guinardó

Explicació del Projecte APV, del Projecte Torxa i de la Coordinadora d'Entitats del Guinardó.

Pl. Salvador Riera, 2

http://www.casalsdebarrihg.cat/cemasguinardo/

Associació Nou Horitzó

c. de l'Art, 18

http://www.gentgran.nouhoritzo.cat/

Illa d'Equipaments Municipals UA3

Explicació de la partipació associativa en el projecte.

Associació Gressol

c. del Xiprer 43

http://gresolguinardo.org/

Cooperativa Cultural Roca Guinarda

c. Xiprer 43

http://rocaguinarda.org/

Programa

  • 10h: Punt de trobada i inici ruta al Casal d'Entitats Mas Guinardó. (Pl. Salvador Riera, 2) Presentació del Projecte APV.
  • 11.00h: Visita a l'Associació Nou Horitzó (C/ de l'Art, 18)
  • 11.30h: Visita de l'Illa d'Equipaments Municipals UA3 i explicació de la partipació associativa en el projecte.
  • 12.00h: Visita a l'Associació Gresol (C/ del Xiprer, 43)
  • 12.30h: Visita a la Cooperativa Cultural Roca Guinarda (C/ del Xiprer, 13). Explicació del paper de la cooperativa en el teixit social del barri.
  • 13.00h: Tancament de ruta al Casal d'Entitats Mas Guinardó. (Pl. Salvador Riera, 2) Presentació del Projecte Torxa i de la Coordinadora d'Entitats del Guinardó.
  • 13.20h: Aperitiu i comiat

Amb la col·laboració de: Coordinadora d'Entitats del Guinardó

Mapa del recorregut

Gratuït! Es requereix inscripció en el següent formulari!