TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Ofertes de treball

Direcció d’operacions - Prohabitatge

Enviar CV's a cv@prohabitatge.org fins el 31-12-2021

 

Formació:

Formació reglada en ciències socials: Formació universitària  amb ciències  socials

Deformació en matèria d’habitatge

Es valorarà:

 • Formació de formadors/es
 •  Formació en enfocament de gènere.
 • Coneixements en polítiques i recursos d' Habitatge social

Perfil:

Missió és operativitzar les estratègies i els Plans d’Acció, per a l’assoliment dels objectius i resultats que es proposa l’entitat, assegurant la coherència i la coordinació. Treballa generant la motivació necessària en les coordinacions de programes per construir de manera cooperativa la missió de l’entitat.

Funcions

-Participa en la planificació, execució i seguiment de l’estratègia general de l’entitat i en la definició de les polítiques, elaborant propostes i prenent decisions institucionals conjuntament amb la direcció.

-Coordina i dóna suport a les Caps de programes per a l’elaboració dels Plans Anuals, i supervisa la seva implementació, per assolir els objectius establerts per l’organització

Realitza suport en la gestió operativa i en la resolució d’incidències i imprevistos.

-Participa proactivament en el manteniment de relacions regulars i assegura la presencia institucional en els espais de representació institucional global, en funció de la planificació i les propostes de direcció general

-Desenvolupament i gestió del treball transversal i col·laboratiu dins l’organització

-Planifica i gestiona l’activitat de l’àmbit, reportant regularment a Direcció General el seguiment i l’estat del Pla de l’Àmbit., assegurant l’adequada dotació de recursos i la implementació tècnica i metodològica. Identifica desviaments i riscos i fa propostes per a corregir-los

-Elabora la proposta de Pla d’Acció Anual de l’àmbit de operacions.

-Desplega els objectius econòmics i pressupostos en  el disseny , aprovació de programes

-Coordina i gestiona l’Adjudicació de recursos dels projectes, conjuntament amb finances  i direcció.

-Supervisa i fa el seguiment regular de l’execució  dels projectes

-Supervisa, la correcta implementació del sistema de gestió de qualitat

-Elabora els Informes de Seguiment

-Desplega productes i Supervisa, amb el suport del Departament de Desenvolupament de Projectes si s’escau, l’elaboració de les propostes de disseny que es presentin en metodologies de teoria del canvi  i marc lògic.

-elaboració de les propostes de l’àmbit quan sigui necessari

- Gestió i desenvolupament dels equips.

 • Identifica els punts forts i febles dels equips i planifica les estratègies de millora
 • Identifica les necessitats de formació dels equips
 • Defineix i implementa les estratègies de coordinació dels equips
 • Realitza l’avaluació anual de l’acompliment professional dels equips i les persones

 

Experiència i Requisits:

Experiència acreditada en direcció d’organitzacions (mínim 3 anys)

Experiència acreditada en disseny i formulació de projectes (mínim 3 anys)

Experiència acreditada en gestió de clients (mínim 3 anys)

Elevat coneixement del Sector Social

Es valorarà coneixement d’idiomes (Anglès i/o Francès)

Es valorarà experiència demostrada en el desenvolupament de plans estratègics i operatius

Competències:

Instrumentals:

 • Ofimàtica (Word, Excel alt, Acces).
 • Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina.
 • Català parlat i escrit.

Transversals:

 • Orientació a resultats
 • Planificació
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

Condicions del lloc de treball:

Jornada COMPLETA 38,5 h

Dl a  Dj de 8-17 DV  08-14:30

Contracte: 6 mesos i 6 mesos de previsió de continuïtat

Reumneració: Conveni Acció Social

Com publicar una oferta de feina?
Envia un correu electrònic amb l’oferta en un arxiu de text a tjussana@bcn.cat
TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ

ADREÇA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
de dll. a dj. de 10 a 15 h i de 16 a 20 h. Dv. de 10 a 18 h

IMPORTANT
Per a venir presencialment a informar-se o a sol·licitar algún servei cal sol·licitar cita prèvia:


HORARIS D'OBERTURA DEL CENTRE:
De dll. a dj. de 9 a 21 h i dv. de 9 a 20 h.