TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Formació

Catàleg formatiu

L’oferta formativa de TJ es basa en cursos bàsics i d’aprofundiment que es programen periòdicament i que configuren les ofertes formatives trimestrals del centre, juntament amb cursos complementaris que es realitzen de manera puntual.

Per tal de poder realitzar itineraris formatius sobre temàtiques concretes, consulteu els diferents cursos bàsics i d’aprofundiment que oferim.

Poseu Ordre a la vostra entitat: quines son les claus pel bon funcionament?

Com aconseguir un funcionament adequat de l'associació?

En aquesta xerrada es realitzarà una diagnosi de quin i com és el funcionament de la vostra entitat i quins àmbits de treball podríeu reforçar. Des de Torre Jussana s'oferirà la possibilitat de realitzar un seguiment dels processos de millora que esteu realitzant o vulgueu fer.

formació bàsica

Quines responsabilitats tenim com a membres de la Junta Directiva?

Conegueu quines son les obligacions legals que teniu com a membres de la Junta Directiva de la vostra associació.

En aquesta jornada s'exposaran quines són aquestes obligacions legals i les possibles responsabilitats en cas d'incomplir-les (civils, penals, administratives,...).

formació bàsica

Com redactar els estatus de l'associació?

Esteu en procés de constitució de la vostra associació? Teniu dubtes a l'hora de treballar i redactar-ne els estatuts?

En aquest taller pràctic s'exposarà com complimentar cada un dels capítols i com redactar-los per prevenir conflictes. Important: Per inscriure-s?hi cal haver assistit a la sessió informativa sobre constitució d?associacions de TJ o bé estar realitzant un dels processos d?acompanyament que ofereix el centre.

formació bàsica

Taller de revisió d'estatuts

Aquest taller s?adreça a persones que hagin participat a una sessió de constitució d?una entitat.

Després de la participació a la sessió de constitució de l'entitat i un cop hagueu elaborat una primera versió dels estatuts, podreu assistir al Taller, on es continuarà la feina per a garantir que els estatuts tinguin el redactat que més s’adiu a les seves necessitats.

formació bàsica

Les obligacions fiscals de les associacions

Quines obligacions fiscals tenen les associacions?

Conegueu els principals impostos als quals estan subjectes les entitats sense ànim de lucre, i les obligacions fiscals que cal tenir en compte per gestionar de forma eficaç la vostra associació.

formació bàsica

Comptabilitat per associacions I

Que no se us escapi res de la gestió econòmica de l'associació!

Aquest curs pretén proporcionar uns coneixements bàsics de tota la mecànica i el procés de la comptabilitat, així com donar a conèixer diferents eines per a la previsió, el seguiment, l'avaluació i l'anàlisi dels recursos econòmics.

formació bàsica

Gestió econòmica i fiscal de l'associació

Obligacions fiscals i gestió econòmica de l'entitat

En aquesta xerrada podràs conèixer els principals impostos als quals estan subjectes les entitats sense ànim de lucre, les obligacions fiscals i la mecànica bàsica del procés de comptabilitat, per gestionar de forma eficaç la vostra associació

formació bàsica

Comptabilitat per associacions II

Voleu aprofundir en l'aprenentatge de la gestió econòmica i financera de la vostra entitat?

Aquest és el vostre curs! En acabar-lo tindreu la capacitat de construir la informació i d'analitzar les dades econòmiques de la vostra associació, així com de planificar-ne els recursos econòmics i financers. Important: Per inscriure's a aquesta formació cal haver realitzat el curs 'Comptabilitat per a entitats I' o tenir coneixements previs de comptabilitat.

formació d'aprofundiment

Eines i recursos per a la captació de fons

És el moment d'elaborar un pla de finançament per a l'associació.

Amb aquest curs descobrireu estratègies i eines útils per obtenir noves vies de finançament procedents d'entitats públiques, d'entitats privades i de particulars, així com de la pròpia associació

formació d'aprofundiment

Introducció a la captació de fons europeus

Hi ha convocatòries internacionals que poden representar una nova font de finançament per a les entitats però cal conèixer-les i saber com gestionar-les.

En aquest curs s'exposaran el principals programes, els seus requisits i com trobar la informació d'aquestes convocatòries.

formació d'aprofundiment

Participació I: com aconseguir la participació de les persones associades?

La participació és un element clau per al bon funcionament de les associacions.

Quins són els conceptes clau de la participació interna? De quines eines disposem per fomentar-la? En aquest curs de 6 hores, s'exposarà com treballar la participació de les persones associades.

formació bàsica

Participació II: Pla de participació

Necessiteu millorar la participació de les persones associacides? En aquest taller s'exposaran eines i estratègies per planificar la participació, fomentar-la i gestionar-la correctament.

Un cop finalitzat el curs les associacions interessades podreu sol·licitar rebre acompanyament en la posada en marxa o millora del vostre procés participatiu, per part de l'equip tècnic de Torre Jussana.

formació d'aprofundiment

Lideratge pel canvi

Apreneu les eines i competències necessàries per liderar equips!

Si heu de gestionar els recursos humans de l'entitat, a través d'aquest curs coneixereu recursos, tècniques i dinàmiques per desenvolupar lideratges positius i es definiran i s'entrenaran les principals competències que han de tenir les persones que lideren equips.

formació d'aprofundiment

Coordinació i implicació de persones voluntàries

Voleu adquirir habilitats i eines per a la coordinació de les persones voluntàries de la vostra entitat?

En aquest taller us donarem pautes per la coordinació de les persones voluntàries i la seva selecció, acompanyament i implicació a les tasques encomanades i a l'associació.

formació d'aprofundiment

Com incorporar noves persones a les Juntes Directives?

Els processos de renovació en les Juntes Directives són imprescindibles per al funcionament democràtic de les associacions.

En aquest taller es mostraran els diferents aspectes que cal tenir en compte i s'oferiran eines per facilitar-los. Un cop acabat el taller, aquelles associacions que necessitin suport en els processos de relleu podran sol·licitar el servei d'acompanyament en aquesta qüestió que ofereix Torre Jussana.

formació d'aprofundiment

Els relleus: com incorporar persones a les juntes directives

Com incorporar persones a les juntes directives?

Teniu dificultats per trobar relleus als càrrecs de la junta directiva de l'associació? Aquest curs us ajudarà a posar fil a l'agulla a la búsqueda del traspas i seguiment.

formació d'aprofundiment

Com exercir bons lideratges en temps de distància social i virtualitat?

.

.

formació d'aprofundiment

Enforteix l'acció comunitaria de la teva associació

Voleu integrar l'acció comunitària com element estratègic i metodològic de la vostra entitat?

En aquest curs compartirem imaginaris i conceptes al voltant de l’acció comunitària, reflexionarem sobre les nostres pròpies pràctiques, i adquirirem eines pràctiques per enfortir les nostres organitzacions i l’impacte d’allò que fem.

formació d'aprofundiment

Iniciació a la justícia global

Què implica el paradigma de la justícia global pel treball de les entitats de pau, drets humans i desenvolupament? Quins canvis interns implica per a les organitzacions? Dates: pendent

Aquesta formació ens introduirà el concepte de justícia global i emmarcarà el paper que les entitats del sector porten a terme.

formació bàsica

Com avaluar l'impacte dels projectes de l'associació?

Conegueu com mesurar quin impacte real tenen els vostres projectes.

En aquest curs es presentaran instruments per a la recollida d'informació i el seu processament.

formació d'aprofundiment

Planificació i seguiment de projectes

Voleu conèixer eines per planificar els vostres projectes?

en aquest taller se us capacitarà per planificar projectes i fer-ne el seguiment, tant des de la perspectiva de l’equip de treball com de la del coordinador treballant amb eines que us ajudaran a tenir la màxima eficiència.

formació d'aprofundiment

Disseny i avaluació de projectes associatius

Redactar i avaluar els projectes de l'associació és clau per tal que siguin un èxit.

En aquest taller es combinarà teoria i pràctica per conèixer la metodologia per dissenyar i avaluar un projecte. A través de la plataforma online de formació de Torre Jussana es treballarà l'elaboració de projectes amb el suport telemàtic del professor.

formació d'aprofundiment

Com elaborar el Pla Estratègic de l'associació

Dissenyar el pla estratègic de l'associació és més senzill del que sembla i absolutament clau per aconseguir bons resultats!

En aquest taller aprendreu la metodologia indicada per a poder crear el pla estratègic, i la seva aplicació pràctica en el dia a dia: fases a seguir, variables a tenir en compte, instruments de treball, la presentació del pla i la seva execució i avaluació..., tot veient exemples pràctics de plans estratègics

formació d'aprofundiment

Comunicació I: la comunicació d'una associació

Com gestionar la comunicació a les associacions?

Com planificar-la? Amb aquest curs tindreu una visió global sobre com treballar la comunicació interna i externa de la vostra entitat.

formació bàsica

Comunicació II: Com elaborar el pla de comunicació de l'associació?

Una bona comunicació és imprescindible per a qualsevol associació.

Però cal planificar-la i saber què, com i quan volem comunicar. En aquest curs exposarem com fer un Pla de Comunicació útil i efectiu, que posi la comunicació al servei de la missió de l'associació. La part teòrica es complementarà amb una part pràctica que es realitzarà a través de l'aula virtual de Torre Jussana.

formació d'aprofundiment

Storytelling: Una tècnica eficaç per comunicar els nostres projectes

Conegueu l'Storytelling, una nova tècnica comunicativa, innovadora i creativa que us permetrà explicar la vostra entitat a través d'històries, i ser més efectius en la comunicació de la vostra missió i projectes.

En aquest taller us donarem eines per fer la vostra comunicació més creativa i captar l'interès del vostre projecte a través del Storytelling.

formació d'aprofundiment

Estratègia i planificació per a les xarxes socials

Aprèn a gestionar les xarxes socials de l'associació!

Amb aquesta formació aprendras a definir la identitat de l'associació a les xarxes i a partir d'aquí, generar una visibilitat més gran de les activitats i projectes que feu.

formació d'aprofundiment

Digitalització bàsica per a entitats

Aspectes bàsics sobre la digitalització a les entitats: identitat digital, seguretat, tipus de llicències... i molt més!

Analitzem la situació actual de l'entitat en relació a la virtualització de processos administratius, de gestió i organització, així com les implicacions en l’àmbit de la seguretat.

formació bàsica
Contacta amb TJ

ADREÇA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dll. a dj. de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h i els dv. de 10 h a 18 h.

IMPORTANT
Per a venir presencialment a informar-se o a sol·licitar algun servei cal sol·licitar cita prèvia:


HORARI D'OBERTURA DEL CENTRE
De dll. a dj de 9 h a 21 h i dv. de 9 h a 20 h.

TJ et recorda
Segueix-nos!
Twitter