Recursos per la dinamització de reunions i grups

Aquesta formació té per objectiu aprendre les tècniques necessàries perquè les reunions i els debats es vehiculin a través d’un diàleg fluid i constructiu, tot superant els errors i obstacles que dificulten una comunicació assertiva, eficaç i eficient. També es vol abordar la millora del funcionament i l’organització dels equips, posant especial èmfasi en els temes de resolució de conflictes, mediació i negociació així com en tècniques per la dinamització de grups.

 Dijous 21 de març de 17:30h a 20:30h

 Presencial | Associació de mestres Rosa Sensat (Av. Drassanes, 3)

Inscripcions fins a:  18/03/2024

docent

Escola Lliure El Sol

Raimon Carreras, direcció pedagògica i organitzativa.

L’Escola Lliure El Sol és una cooperativa de serveis de formació d’iniciativa social sense ànim de lucre, que acumula l’experiència de més de 25 anys desenvolupant formació en el món de l’educació en el lleure i l’associacionisme a Catalunya.


informació adicional
Skip to content