Estatuts i Reglament de Règim Intern: millorem el funcionament de l’entitat

Quins aspectes podem incloure en els estatuts? Què hem de tenir en compte a l’hora de redactar-lo o fer-ne una modificació? I el Reglament de Règim Intern, què és i què hi podem regular?

En aquest taller pràctic s’abordarà com millorar el funcionament intern de l’entitat a través de la creació i/o revisió dels estatuts i del Reglament de Règim Intern (RRI). Es treballarà quin és el contingut necessari que ha de tenir els estatuts de l’entitat i aquelles qüestions que podem regular en el text estatutari. Així com, es facilitaran recomanacions a tenir en compte un cop ens plantegem la seva modificació. També, es tractarà el Reglament de Règim Intern (RRI), com a document de desenvolupament dels estatuts, fent referència als temes que són propis del RRI i com abordar la seva regulació.

 Dilluns 30 d'octubre de 18 h a 20 h

 En línia 

Inscripcions fins a:  27/10/2023

docent

Suport Tercer Sector – Fundesplai

Montse Agudo: Cap del departament jurídic de Suport Tercer Sector. Cap de projectes de Suport Tercer Sector. Més de 10 anys d’experiència assessorant a associacions i fundacions.


informació adicional
Skip to content