La clau és la diagnosi:

conèixer per transformar la realitat.

Conèixer a fons la situació real d’aquelles qüestions sobre les quals es vol actuar és una de les claus per tal que els projectes de les entitats siguin realment transformadors.

A través d’aquesta fomació especial aprofundirem en estratègies i eines per a fer bones diagnosis que permetin a les entitats entendre els escenaris i les situacions de partida dels projectes que realitzen.

Tenir dades reals és clau per tal de desenvolupar bons projectes i ser més eficaçosi eficients en totes les fases, tant en la definició com en la seva execució.

A més, actualment tenim més dades a disposició que mai per fer bones fotografies dels entorns o comunitats sobre les quals es vol actuar. La cerca, el tractament i l’anàlisi de les dades obertes és, més que mai, una eina de gran valor per a diagnosticar i, per tant, poder prendre millors decisions.

Aquesta formació de 3 blocs (podeu inscriure-us a un, a dos o a tots tres) està dirigida a juntes directives i a equips tècnics d’associacions.

Es realitzarà a Torre Jussana. Cal que en la inscripció seleccioneu en quins blocs voleu participar.

programa

Introducció a la diagnosi, eines i estratègies de recollida d’informació.

| 10 DE NOVEMBRE + 1 DE DESEMBRE, de 10 a 14 h. |

Objectius:

 • Comprendre la necessitat i els beneficis de realitzar una bona diagnosi.
 • Capacitar per emprar diferents eines d’anàlisi.
 • Capacitar per analitzar escenaris en profunditat, amb precisió i cura.

 

Continguts:

Introducció a la Diagnosi

 • Per què diagnosticar (curosament)?
 • El punt de partida d’un projecte o d’una actuació
 • Diagnosi en entorns VUCA (Volàtils, Incerts, Complexos, Ambigus)

Recollida d’informació

 • Fonts d’informació
 • Fonts primàries i secundàries
 • Fonaments de les enquestes, entrevistes i grups focals
 • La balança de la recollida d’informació: la quantitat i la fiabilitat
 • Les tres àrees de la diagnosi
  • Interna
  • Externa
  • Context
 • El joc de poder entre les tres àrees
 • Recerca en gestió predictiva VS recerca en gestió iterativa
 • L’error més comú de la recollida d’informació
 • Les 8 àrees d’influència externa

Eines d’anàlisi

 • Eines d’anàlisi
 • El DAFO.
  • Els errors habituals del DAFO (i com fer que el DAFO ens torni a ser veritablement útil).
 • El Mapa d’Actors.
 • El Sociograma.
 • L’Arbre de Problemes.
 • L’anàlisi PESTEL.
 • L’anàlisi de les 5 Forces de Porter.
 • La matriu de MacMillan.
 • Criteris a l’hora d’escollir les eines d’anàlisi més adients per a cada cas.
 • Errors habituals en l’anàlisi de la informació

 

Formador:

Marc Àmbit

Consultor i formador freelance en Gestió de Projectes, emprenedoria i innovació, tant en l’àmbit de l’empresa privada com de l’administració i el tercer sector. Certificació Scrum Master.  Graduat en Humanitats per la UOC.  Blogger, creador del Twitter del F.C. Barcelona, col·laborador d’Esencialblog, conferenciant sobre Humanitats.

Eines per la diagnosi de l’acció comunitària.

| 17 DE NOVEMBRE, de 10 a 14 h. |

Objectius:

 • Aportar un marc conceptual bàsic sobre l’acció comunitària
 • Aportar elements d’anàlisi i avaluació de l’acció comunitària a les organitzacions (en clau interna i de cooperació amb l’entorn i la “comunitat”)
 • Fer una aproximació a eines de planificació i avaluació en acció comunitària

Continguts:

 • El perquè de l’acció comunitària. Principis, intencionalitats i valors.
 • Com fer un diagnòstic orientat a l’impuls de l’acció comunitària (Claus per a l’anàlisi intern i la relació amb l’entorn i el territori)
 • Eines:
  • Definició bàsica l’objectius i estratègies per a l’impuls de l’acció comunitària en base als seus principis.
  • Definició d’una estratègia relacional per a construir un nou mapa d’actors orientat a l’acció comunitària.

Formador:

Ernesto Morales

Treballador Social i sociòleg. Doctor en Polítiques Públiques i Transformació Social per la UAB. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional i de recerca en els àmbits de l’acció comunitària, els serveis socials i la participació ciutadana. Des de l’any 2009 treballa a l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB), i des del 2016 coordina “l’Escola de l’IGOP”, un projecte de transferència i coproducció de coneixement orientat a  l’impuls de la recerca-acció i la formació, principalment, en l’àmbit comunitari. És co-autor de diferents recerques i publicacions en l’àmbit de l’acció comunitària i els serveis socials, i és coordinador pedagògic i docent del Màster Interuniversitari  de Polítiques Socials i Acció Comunitària des de la UAB.

@ernestmorales

El poder de les dades obertes per a la teva associació.

| 24 DE NOVEMBRE, de 10 a 14 h. |

Objectius:

 • Saber explotar les dades obertes, analitzar-les i fer-les útils per poder prendre decisions encertades tan en les estratègies en el seu sector com en la diagnosi del projecte.

Continguts:

 • Fonts de portals d’open data, transparència, estadístics i fonts d’informació no convencionals
 • Extracció de dades
 • Tractament de dades
 • Anàlisis de dades
 • Visualització de dades
 • Diagnosi a partir de les dades obertes

Formadora:

Elisa Vives Soto

Storydata: Som expertes en investigació, anàlisi, visualització i comunicació de dades. Oferim un servei de comunicació global dirigit a qualsevol organització que vulgui transformar un conjunt de dades, pròpies o externes, en un relat comunicatiu en tots els suports i formats actuals disponibles, des de l’elaboració de reportatges fins a la creació de campanyes i la difusió de continguts a xarxes socials.

Inscripció gratuïta

A l’Espai Torre Jussana
(Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30).

Ompliu el formulari d’inscripció, seleccionant el bloc o blocs als quals vulgueu assistir.
Us hi esperem!