TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Crides de voluntariat

Vols ser mentor o mentora en un projecte de suport formatiu? - Punt de Referència

Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport als nois i noies que surten dels centres de protecció de menors i han d’emprendre la seva vida adulta.  

Descripció de la demanda

Busquem mentores i mentors que acompanyin i guiïn a una persona jove en situació de risc o de vulnerabilitat social a donar eines per a millorar el seu trajecte formatiu: millora competencial, ampliació de la xarxa social i sosteniment de l’esforç en l’estudi.

Tasques

Trobar-te un cop per setmana (durant 6 mesos) amb el o la jove, tant en trobades individuals a l’espai públic com en activitats dirigides. Cuidar el vostre vincle i donar-li suport emocional i també orientació formativa, recomanar-li recursos i donar-li un suport en l’esforç que li demanen els estudis.

Requisits

Persones empàtiques, sociables, dinàmiques i comunicatives, preferiblement entre 35 i 70 anys, motivades en acompanyar a un o una jove en el seu procés cap a l’emancipació. Reforcem la seva trajectòria formativa a través de la mentoria. Es demana un compromís en la durada del projecte i domini del català i el castellà.

Disponibilitat personal 

  • 2 hores a la setmana de trobades individuals amb el o la jove.

  • 2 hores de seguiment grupal al mes, al llarg dels sis mesos que dura la relació amb el o la jove.

  • 10 hores de formació inicial de sobre mentoria (forma part del Pla de Voluntariat de Catalunya, certificat per la DGACC, Generalitat de Catalunya).

Data d'inici del voluntariat: 15/10/2019

Data límit d'inscripció a la demanda: 8/10/2019

Per a més informació podeu contactar amb l'entitat a voluntariat@puntdereferencia.org o bé al 93.329.74.27

Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!