TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Crides de voluntariat

Voluntariat projecte PROLLEMA - Associació Sociocultural La Muga

PROLLEMA, ensenyant llengua materna, projecte que ,prèvia formació, capacita a joves d'origen estranger en situació de vulnerabilitat com a ensenyants de la seva llengua materna.

Finalitzada la formació d'ensenyants, se inicia el període de pràctiques formatives. Aquestes s'entenen com l'escenari que permet treballar allò après durant la formació. L’objectiu és permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en un context real , així com realitzar una primera experiència del funcionament d’una aula.

Per fer-ho efectiu, ens cal comptar amb un equip de 5 persones voluntàries per jove ensenyant, durant 4 sessions on s'efectuarà acompanyament actiu amb ànim de:

  • permetre que l’estudiant desenvolupi les sessions de classe de forma autònoma.
  • observar i orientar l’estudiant en la seva intervenció docent.
  • participar a les respectives dinàmiques d'aula
  • respectar ritmes i equívocs

Les llengües impartides pels joves a l'edició d'enguany són:

  • darí: llengua oficial Afganistan.
  • darija: àrab parlat al Marroc.

Quan?

un total de 4 sessions realitzades durant el mes de MARÇ, fent-se 1 sessió a la setmana amb una durada de 90 minuts.

Preferiblement professionals del món de l'ensenyament, de l'àmbit de l'acció social i del lleure.

Més informació: prollema1.0@gmail.com | 633.15.50.17 | https://prollema.wordpress.com/novetats/

inscripcions:https://goo.gl/forms/ERfaXTwsidGaaXYX2

Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!