TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Crides de voluntariat

Voluntari/a facilitador/a de grups d’ajuda mútua (GAM) de dones - Associació MENSE

Descripció

L’Associació MENSE Salut i Prevenció sol·licita voluntaris/es per a co-facilitar els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) de dones al Centre Penitenciari Brians 1. I també per a cobrir tasques relacionades amb la gestió interna de l’associació.

Som una organització sense ànim de lucre de base comunitària que treballa amb dones privades de llibertat en l’àmbit de la prevenció i promoció de la salut, entesa común tot bio-psico-social, a través dels Grups d’Ajuda Mútua (GAM), que fomenten l’educació ebtre iguals.

Oferim aquest servei des de lany 2010, aportant una intervenció en salut des d’un enfoc holístic i de gènere. La entitat està integrada per un equip de voluntàries, entre elles, el grup promotor.

Les funcions de la persona voluntària son les de facilitar els GAMs. El facilitado/a dels GAM ofereix acompanyament i suport a les internes en el desenvolupament de la sessió. El ron es no-directiu i promou les actituds i normes que regeixen els GAMs.

L’activitat es desenvolupa al Centre Penitenciari Brians 1 (Martorell – Sant Esteve de Ses Rovires), amb una periodicitat quincenal i les sessions duren aproximandament dues hores (de 17 a 19h dimecres alterns). Les tasques relacionades amb la gestió de l’associació inclouen: relacions amb altres entitats colavboradores, coordinació de les accions internes de l’associació, recerca de recursos, etc.

Perfil

Característiques, capacitats i habilitats generals requerides:

Qualsevol persona amb una edat compresa entre els 28 i els 45 anys preferentment,

Motivació en relació amb la gestió de grups d’ajuda mútua i acompanyament a dones privades de llibertat dins dels centres penitenciaris.

Compromís de colaboració continua per un período mínim d’un any.

Habilitats i competències desitjades especifiques (però no imprescindibles):

  • Conèixer les conductes grupals i el maneig de grups.
  • Capacitat d’estimular la participació dels integrants d’un grup.
  • Capacitat per a organitzar les tasques i els temps estipulats.
  • Ser obert, flexible i respectuós/a dabant les diferents postures.
  • Escolta activa. Saber escoltar sense jutjar ni questionar.
  • Tenir coneixements en la prevenció i promoció de la salut bio-psico-social
  • Ser honesta, oberta, empática, franca, càlida, humana, natual, flexible i espontània.
  • Estar preparada per a afrontar sentiments hostils.

Competències

Analitzar i resoldre problemas, capacitat d’aprenentatje, capacitat de liderar iniciatives, organització i planificació, comunicación interpersonal, diplomacia i “saber estar”.

Contacte

Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!