TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Crides de voluntariat

Voluntariat reforç llengua castellana i catalana - Associació Mamás que Leen

Projecte

El projecte Mamás que leen és la història d'unes dones que van decidir endinsar-se en un món desconegut. Provenen (Bangladesh, el Marroc, Pakistan, etc.) de diversos països i els seus fills són alumnes dels centres CEIP Milà i Fontanals i IES Miquel Tarradell del barri de Raval de Barcelona. A edats compreses entre els 30 i els 50 anys, van decidir endinsar-se al món de la lectoescriptura, el qual, per diverses circuntàncies, no havia estat posat al seu abast en la seva infància. Amb una dedicació i persistència admirables, les quals es reflecteixen tant en l'assistència a les classes tant com en el treball a casa, les alumnes aconsegueixen llegir i escriure en uns 3 mesos, període després del qual perfeccionen la seva aptituds i milloren en fluïdesa i seguretat en la lectoescriptura.

Quan?

El projecte es porta a terme a l’IES Miquel Tarradell, es fan classes de dilluns a divendres de 15.00 a 16.30h.

Què busquem?

Busquem voluntaries que ens ajudin a acabar amb l’analfabetisme al Raval de Barcelona, així com millorar el castellà de les nostres alumnes de llenga.

La dedicació seria d’un dia per setmana, per tan sis hores al mes, amb un compromís mínim de 3 mesos.

Tasques

  • Suport en l’alfabetització i neolectura: Monitorització individual a l’alumnat dins d’un equip de persones voluntàries i un professional remunerat. Ensenyar a llegir i a escriure a persones emigrades sense formació bàsica en origen. Facilitem formació, materials i seguiment per part de l’educadora del centre.
  • Professora de Castellà com a llengua estrangera: Dinamització autònoma d’un grup de 15 persones màxim en nivells inicials-mitjans (A1, A2, B1). Facilitem formació, materials i seguiment per part de l’educadora del centre. Metodologia comunicativa.
  • Dinamització grups de conversa: Dinamització autònoma de grups de conversa en castellà o català d’entre 8 i 15 persones. Facilitem formació, materials i seguiment per part de l’educadora del centre.

Contacte

Si tens ganes i disponibilitat de treballar amb nosaltres contactans per telèfon: 622526973 (Karin Blanco) o bé per correu electrònic: karinilona@hotmail.com

Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!