TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Crides de voluntariat

Voluntariat a l’àrea d’educació - UNICEF Catalunya

UNICEF Catalunya busca una persona voluntària per a l’àrea d’educació. El perfil sol·licitat és el d’un llicenciat/ada en pedagogia i/o ciències de l’educació amb un ampli coneixement en drets d’infància. La seva tasca consistiria en la co-tutoria del curs online Viure (aprendre i ensenyar) els drets de la infància a l'escola que imparteix UNICEF Catalunya dins el catàleg de formació al professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El curs, sobre l’aplicació i vivència de la Convenció sobre els drets de l’infant al centre educatiu, està adreçat a professorat d’infantil, primària i secundària. La tutoria es compartida amb un tutor d’UNICEF Catalunya que s’ocupa dels tres primers mòduls (Els drets humans, els drets de la infància; l’escola educadora en drets i pels drets) dels sis que consta el curs. La tutoria seria per als mòduls 4, 5 i 6 (La Convenció sobre els drets de l’infant com a contingut d’aprenentatge i com a referent actitudinal; Els drets de l’infant a l’aula; i els drets de l’infant al centre). La dedicació s’estima en un màxim de 20 hores per cadascuna de les dues edicions que s’imparteixen anualment. El calendari dels mòduls 4, 5 i 6 inclou els mesos de desembre i gener, per a la primera edició, i des de mitjans de març fins a mitjans de maig, per a la segona. El Departament d’Ensenyament emet el corresponent certificat com a formador/a. S’utilitza l’entorn virtual de formació Odissea i el contacte amb l’alumnat i seguiment de les activitats proposades és mitjançant un Moodle. El contingut del curs es pot consultar a http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/eif/aedi/index

Per a informació addicional o presentació de candidatures contactar amb Maria Mur mmur@unicef.es o bé al telèfon 93 453 17 82 ext. 2108.

Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

Obertura de l'equipament:
de dll a dj, de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.
Atenció telefònica:
de dll a dv, de 9 a 18 h

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!