TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
El valor afegit de TJ

Marca TJ = valors del centre + cogestió + generació de coneixement + model d’actuació propi.

Els valors que inspiren l’acció del centre són:

  • La vocació de servei públic.
  • La participació activa del teixit associatiu.
  • L’eficiència i l’eficàcia del projecte.
  • La proximitat i treball en els barris i districtes.
  • La coherència i la transparència.
  • La coresponsabilitat i la cooperació.

Què ens fa diferents?

La cogestió de Torre Jussana entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell d’Associacions de Barcelona suposa un espai de trobada on compartir experiències i coneixement per les federacions, coordinadores i plataformes associatives de la ciutat (a través del CAB) i pels diferents serveis municipals (a través de l’Ajuntament). Aquesta relació facilita una oferta de serveis i formacions especifiques per a les necessitats de les associacions de la ciutat.

El model d’actuació: en base al coneixement i model de gestió associatiu disposem d’un marc de treball propi sota el qual es dissenyen i es presenten els diferents serveis que oferim des de la globalitat i la transversalitat, amb l’objectiu d’ajudar a les associacions de la ciutat a aconseguir un bon funcionament. Una eina adaptable a la singularitat i a la realitat de cada associació. Conegueu-la a “ Com ajudem a les associacions de BCN?

La generació de coneixement: El treball amb les associacions i amb els diferents serveis municipals ens aporta coneixement del seu funcionament i de les seves necessitats, que compartim i retornem al propi moviment associatiu i fem extensiu a tècnics municipals i a d’altres agents. A la vegada, aquest coneixement també ens serveix per reorientar l’oferta de serveis i recursos del centre.

Més informació
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118
HORARIS: dll-dv de 9 a 18 h.
tjussana@bcn.cat
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!