ÚTILS PRÀCTICS

Les publicacions en paper es poden consultar a Torre Jussana.

UP 1 - Manual de serveis associatius per equips de voluntariat Com organitzem, planifiquem i produïm serveis amb qualitat en les petites i mitjanes associacions. Missió visió, programació, catàleg de serveis, visibilitat, enginyeria de processos. Autor Toni Puig

Paper fòrum Pdf pdf Descarrega

UP 2 - L'organització i la direcció del voluntariat a les associacions Manual per al canvi organitzatiu a través de la gestió del voluntariat. Com motivar, captar i seleccionar persones voluntàries, dissenyar llocs de treball voluntari, elaborar plans de formació i avaluar del treball voluntari. Autor Jaume Urgell

Paper fòrum Pdf pdf Descarrega

UP 3 - Comunicar per a existir. Manual sobre la comunicació global de les associacions com a guia per a definir els emissors i receptors dels projectes, la relació amb els mitjans de comunicació, la gestió de la comunicació interna i externa, i la planificació d'eines, accions, claus del pla de comunicació. Autor Elisenda Figueras i llaveria

Paper fòrum Pdf pdf Descarrega

UP 4 - Vamos a trazar un plan para la financiación de nuestra asociación Manual per a socis, donants, mecenatge i subvencions. Recursos propis i externs. Règim fiscal i pautes per moure-s´hi. Autor Equip de Torre Jussana

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 6 - Manual bàsic per a l'elaboració de projectes Descripció, contingut, identificació, justificació, marc de referència, destinataris, objectius generals i específics, activitats i tasques, organització i metodologia, recursos, pressupost, calendarització, avaluació. Autor José Manuel Mille Galán

Paper fòrum Pdf pdf Descarrega

UP 7 - Fem el diagnòstic de la nostra associació: punts forts, punts febles, necessitats de canvis Manual per a l'autodiagnòstic associatiu. Identitat i missió. Presa de posició i entorn. Comunicació, recursos humans, organització, gestió comptable i financera, taules recapitulatives. Autor Maite del Moral i Patrici Hernández

Paper fòrum Pdf pdf Descarrega

UP 9 - Manual bàsic de comptabilitat aplicada a petites i mitjanes associacions Manual bàsic de comptabilitat aplicada a petites i mitjanes associacions. Autor Pau Servera Salas

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 10 - Organització Interna Gestió integral d'entitats-1. Models organitzatius, protocols d'actuació, llibre d'estil, atenció al públic, bases de dades, prevenció de crisis, elaboració de materials gràfics, publicacions, organització d'actes interns i externs, l'avaluació.. Autor Luis Miguel Luna i Francesc Hernández

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 11 - La Comunicació La Comunicació. Autor Luis Miguel Luna i Francesc Hernández

Paper fòrum Pdf fòrum

UP 12 - Gestió econòmica Gestió integral d'entitats-3. Portar els comptes, llibre de caixa i llibre de bancs. Eines comptables. Procés econòmic dins l'entitat. Pla general comptable. Pressupost. Pla de tresoreria. Gestió de recursos humans. Autor Irene Borràs, Francesc Hernández i Luis Miguel Luna

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 13 - Manual bàsic d'elaboració i avaluació de projectes Conceptes bàsics, continguts, denominació, descripció general, justificació, marc de referència, destinataris, ubicació i zona d'influència, objectius, activitats i calendari, comunicació i promoció, etc. Autor José Manuel Mille Galán

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 14 - Fiscalitat associativa pràctica Declaració censal, NIF, IAE, retencions, IVA, Impost de societats. Normativa reguladora de cada impost, aprofundiment i exemples pràctics. Autor Antoni Sellarès

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 15 - El món associatiu i les noves tecnologies Les ONL i internet a Espanya. Recursos més utilitzats. Recursos potencials. Seguretat a internet. Protecció de dades. Reptes. Autor Luis Miguel Luna, Ernesto Bravo

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 16 - Gestió positiva del conflicte a les associacions: Mediació Gestió alternativa de conflictes. Resolució de conflictes i gestió positiva en les organitzacions. Anàlisi del conflicte organitzacional. Tipologia bàsica i diagnòstic. Tractament: microgestió i macrogestió. Algunes experiències. Autor Xavier Bretones

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 17 - Noves formes de finançament associatiu Noves formes de finançament associatiu Autor Xavier Bretones

Paper fòrum Pdf pdf Descarrega

UP 18 - Manual legislatiu associatiu a Catalunya Manual legislatiu associatiu a Catalunya. Autor Sara Mirabete

Paper fòrum Pdf pdf Descarrega

UP 19 - Cooperació entre entitats Experiències d'interrelació i treball en xarxa. Els nous moviments socials. Creació, organització i dinamització d'entitats de segon nivell. Treball en xarxa i TIC. Autor Luis Miguel Luna

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 20 - Idees per a associacions participatives La participació. La base social. La participació de la base social. La comunicació. El dia a dia de l'entitat. Tècniques i eines per a millorar la participació. Autor Pau Vidal i Cristina Simon

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 21 - Acció social i empresa, el voluntariat silenciós Marc teòric. Formes de col·laboració que podem oferir a l'empresa. El rol fonamental del voluntariat en aquest àmbit. Entrevistes. Conclusions. Autor Aina Vera Lorenzo

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 22 - Manual associatiu sobre la constitució i posada en marxa d'una associació Què és i què no és una associació. Els primers passos. Pla de viabilitat. Tràmits de constitució. Inici d'activitat. Casos pràctics. Normativa aplicable. Autor Víctor García, Mireia Ponce, Alicia Royuela

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 23 - Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives Aproximació pràctica a l'àmbit de la fiscalitat associativa, feta amb l'objectiu que deixi de ser un món inabastable i complex per a les entitats i es converteixi en un element més de la seva gestió quotidiana. Autora Alícia Artiaga

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 24 - Càmera, llums, interacció. Manual de comunicació associativa en temps 2.0 La comunicació és una matèria fonamental per a qualsevol associació. Com cal plantejar-la en un moment en que les xarxes socials obliguen a escoltar i a interactuar, en comptes de, simplement, informar? Aquest manual sobre comunicació associativa en temps 2.0 combina informació teòrica amb exemples de bones pràctiques, reculls d'idees clau per a cada matèria, recursos i bibliografia per ampliar informació i propostes per treballar cada temàtica a l'entitat. Autors Jordi de Miguel Capell i Montse Santolino

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

UP 25 - Manual d'elaboració i avaluació de projectes Edició revisada i actualitzada per l'equip tècnic de Torre Jussana de l'Útil Pràctic 13 sobre elaboració i avaluació de projectes. S'hi exposen els conceptes bàsics relacionats amb l'elaboració i l'avaluació de projectes, quins continguts han de tenir, com plantejar-los i redactar-los, com realitzar-ne el seguiment i com comprovar-ne els resultats. El manual també inclou exemples pràctics i fa especial èmfasi en la metodologia necessària per a fer una bona avaluació dels projectes. Autors Jose Manuel Mille Galan (Edició revisada i actualitzada per l'equip tècnic de Torre Jussana)

Paper pdf Pdf pdf Descarrega

Contacta amb Torre Jussana
IMPORTANT: A causa de la crisi sanitària pel COVID-19 i seguint les indicacions municipals, el centre està tancat al públic​, des del passat 16 de març. Tot i això, seguim a disposició de les associacions fent teletreball. Podeu fer-nos arribar les vostres consultes a través dels següents canals:
Tel. 932 564 118
Horaris:
De dll a dj de 10 a 18 h.
Dv de 10 a 15 h.
tjussana@bcn.cat
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30

Torre Jussana
Subscriu-te al TJExpress

És el butlletí electrònic quinzenal de Torre Jussana. Rebràs al teu correu tota la informació per a les associacions que genera el centre i estaràs al corrent de tots els serveis que oferim i de les ofertes de treball, crides de voluntariat i ofertes de materials i espais que oferim.

Només cal que omplis el formulari d’inscripció. Escull el formulari de subscripció segons si vols subscriure un correu de l’entitat o si vols subscriure un correu electrònic personal.

Els camps marcats amb * són obligatoris

Avís legal

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu al tractament de les dades personals de les persones físiques us informem i, en enviar aquest formulari, consentiu que les vostres dades personals seran tractades pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) amb la finalitat d’enviar-vos informació sobre serveis i activitats de Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona, gestionat pel CAB. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Més informació
Contacta amb TJ

ADREÇA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

IMPORTANT
A causa de la crisi sanitària pel COVID-19, i seguint les indicacions municipals, el centre està tancat al públic​, des del passat 16 de març. Tot i això, seguim a disposició de les associacions fent teletreball. Podeu fer-nos arribar les vostres consultes en els següents telèfons i correus electrònics (hem habilitat diversos telèfons i adreces de correu-e segons tipologia de consulta):

Telèfons i correus de contacte amb TJ durant la crisi COVID19

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dll a dj de 10 a 18 h.
Dv de 10 a 15 h.

Segueix-nos!
Torre Jussana
Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 - 08035 Barcelona
932 564 118 | tjussana@bcn.cat
Com arribar-hi?
Avís legal