TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Subvencions i premis

Recopilem totes les convocatòries de finançament vigents

SUBVENCIONS PER ENTITATS

Convoca: Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Objecte:

Donar suport a entitats socials a través de les següents línies subvencionables:

  • Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.
  • Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.
  • Programes i activitats d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.
  • Programes d'activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d'enfortiment de l'associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.
  • Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.
  • Actuacions per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a l'àmbit laboral.
  • Suport a l'educació en el lleure.
  • Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.
  • Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d'exclusió social.


Termini de presentació: 18/07/2018

Més informació

TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

Horari d'estiu:
De dll a dv, de 9 h a 14 h

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30