TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
#TJFormació estiu 2020

Els camps marcats amb * són obligatoris

15 de juliol – Torre Jussana (Av. Del Cardenal Vidal i Barraquer, 30)

Indiqueu els tallers als que assistireu i si assistireu a la sessió inaugural.

Sessions

Sessió inaugural

Tallers

Anul.lat
Inscripcions tancades

Dades de l'alumne

Dades de l'entitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu al tractament de les dades personals de les persones físiques us informem i, en enviar aquest formulari, consentiu que les vostres dades personals seran tractades pel Consell d’Associacions de Barcelona amb la finalitat d’informar-vos sobre serveis, activitats i informacions associatives que ofereix des de Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Aquesta inscripció comporta la cessió de drets sobre les imatges derivades de la participació en aquesta activitat. La distribució del material audiovisual resultant podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït, amb l'objectiu de difondre els serveis i recursos de Torre Jussana o les activitats i serveis de l’ens gestor del centre, el Consell d’Associacions de Barcelona.