TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Ofertes de treball

Tècnic/a de suport a l'habitatge terrassa - programa dones - Associació ProHabitatge

Enviar CV's a cv@prohabitatge.org fins el 15-12-2020

Perfil professional demanat

Formació

Formació reglada en ciències socials

 • Integració social, Educació social, Dret, , Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, - Educació Social o Treball Social o Magisteri.

Formació complementària

 • Formació en metodologies d'acompanyament amb col·lectius vulnerables.

 • Formació en matèria de violència Masclista

Es valorarà

 • Formació de formadors/es.

 • Formació en enfocament de gènere.

 • Coneixements en polítiques i recursos d'Habitatge social

 • Metodologies comunitàries-PNL-participació

Experiència

Programa d’autonomia basat en l’habitatge per ; dones i els seus fills i filles que han patit situacions de violència masclista i treball amb famílies amb exclusió residencial

Experiència requerida, desenvolupament de funcions

 • Selecció dels diferents candidats/es d'entrada al projecte d'habitatge social

 • Entrevista inicial, recopilació de documentació i avaluació dels cas

 • Construcció d’unitats de convivència compartida, a partir de definició de moments vitals, complements de suport i competències transversal.

 • Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l'Acord d'allotjament, el Reglament de Règim Intern i l'inventari d'entrada, així com recollida del dipòsit d'entrada)

 • Elaboració del Pla de Treball de la família o persona (el Pla de treball es farà de forma coordinada amb altres agents sempre que el projecte així ho estableixi)

 • Desenvolupament del model d’ acompanyament i seguiment socioeducatiu d'acord amb el Pla de Treball (àmbit laboral, salut, familiar, personal d’habitatge)

 • Disseny d’actuació grupals per la millora competencial

 • Aplicació de metodologies participatives, comunitàries i d’acompanyament de processos.

 • Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment

 • Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats

 • Supervisió i gestió de les obligacions inherents a l’habitatge (aportació per l'ús de l'habitatge, pagament dels subministres, neteja i manteniment de l'habitatge i el seu contingut, convivència, …)

 • Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies

 • Cobertura dels corresponents torns del telèfon d'urgència (actiu 365 dies a l'any i sempre que la oficina no realitza atenció al públic)

 • Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies

 • Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies (- Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions

 • Confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte

Es valorarà

 • Experiència en la recerca d’Habitatges.

 • Experiència en la gestió i manteniment d’habitatges.

 • Coneixement i aplicació del model de competències.

 • Treball amb col·lectiu de dones i/o grups vulnerables.

Competències

Instrumentals

 • Ofimàtica (Word, Excell, Acces).

 • Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina.

 • Català parlat i escrit.

Transversals

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.

 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.

 • Gestió de l’estrès i la frustració.

 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.

 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.

 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

Condicions del lloc de treball

Jornada i horari

 • Jornada completa 38,5 distribuïda
 • Dilluns a Divendres entre 08:00 a 18.30 H. A combinar amb l’equip

Contracte (tipus i durada): Obra i servei

Remuneració: Conveni d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc de Catalunya. Categoria Diplomat

Enviar CV a l’Att. de: cv@prohabitatge.org REF : NES

Com publicar una oferta de feina?
Envia un correu electrònic amb l’oferta en un arxiu de text a tjussana@bcn.cat
TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ

ADREÇA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

IMPORTANT
A causa de la crisi sanitària pel COVID-19, i seguint les indicacions municipals, el centre està tancat al públic​, des del passat 16 de març. Tot i això, seguim a disposició de les associacions fent teletreball. Podeu fer-nos arribar les vostres consultes en els següents telèfons i correus electrònics (hem habilitat diversos telèfons i adreces de correu-e segons tipologia de consulta):

Telèfons i correus de contacte amb TJ durant la crisi COVID19

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dll a dj de 10 a 18 h.
Dv de 10 a 15 h.