TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Ofertes de treball

Personal expatriat ACPP Tunísia - Assemblea de Cooperació per la Pau

Enviar CV's a magreb@acpp.com fins el 15-11-2019

Tipus de contracte: Obra i/o servei

Referència: PERSONAL EXPATRIAT TUNÍSIA

Ubicació: TUNÍSIA – TUNÍSIA CAPITAL

Descripció

• Integrar-se dins de l'equip d'ACPP Magreb, en condició de personal expatriat a la seu permanent de Tunísia, assumint responsabilitats en relació amb els projectes desenvolupats per ACPP que li siguin assignats i les seves contraparts locals.

• Assumir la gestió tècnica y econòmica del projecte de cooperació al desenvolupament d'ACPP a Tunísia que li sigui assignat i recolzar la resta de l'equip.

• Justificar, a nivell tècnic i econòmic, projectes de cooperació al desenvolupament a institucions de l'Estat espanyol, europees, internacionals i/o entitats privades.

• Identificar accions a desenvolupar conjuntament amb organitzacions locals sòcies i elaboració de propostes específiques dins de les línies estratègiques de treball d'ACPP a Tunísia.

• Formar part de l'equip d'ACPP al Magreb, treballant en coordinació amb la resta d'integrants de la delegació de Tunísia i personal de les diferents delegacions d'ACPP.

 Perfil/requisits

• Experiència de treball en equip.

• Experiència com a personal tècnic de cooperació a terreny amb organitzacions nacionals o internacionals.

• Coneixement i experiència en gestió d'intervencions i en gestió integral del cicle del projecte.

• Experiència en sistematització de processos.

• Informàtica: domini del paquet d'Office incloent domini d'Excel i bases de dades.

• Alta motivació pel treball en cooperació al desenvolupament i acció humanitària.

• Domini del francès parlat i escrit.

Es valorarà positivament

• Experiència mínima de 2 anys com a tècnic/a de cooperació a terreny en països del Magreb, especialment Tunísia i/o Marroc.

• Coneixement i experiència en Gènere, Migracions i Desenvolupament Sostenible (amb enfocament d'ESS). Treball amb col·lectius en risc d'exclusió social al Magreb.

• Coneixement d'Assemblea de Cooperació per la Pau.

• Permís de conduir.

Perfil personal

• Capacitat d'identificació amb els valors i cultura d'una ONG i d'ACPP en particular.

• Bona capacitat de comunicació oral i escrita.

• Capacitat de treballar en un entorn exigent orientat a la consecució de resultats.

• Capacitat de treballar amb grups humans i d'establir bones relacions personals amb gent diversa.

• Capacitat d'establir i mantenir bones relacions amb representants d'institucions nacionals i internacionals, personal diplomàtic i amb alts càrrecs de ministeris nacionals.

• Capacitat resolutiva i propositiva.

Condicions de l’oferta de treball

• Tipus de contracte: obra i/o servei

• Jornada: 40 hores setmanals

• Lloc de treball: oficina d'ACPP a Tunísia Capital, Tunísia.

• Salari: Segons l'escala salarial d'ACPP.

• Data d'incorporació: Novembre de 2019.

Enviar CV amb fotografia i carta de motivació sobre la vacant a magreb@acpp.com abans del 15 de novembre de 2019, incloent-hi a l'assumpte PUESTO PERSONAL EXPATRIADO TÚNEZ + NOM I COGNOMS DE LA PERSONA CANDIDATA.

Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció. Només es contestaran aquelles candidatures que siguin preseleccionades.

A la selecció de CV i de perfil definitiva es tindrà en compte l'equilibri de gènere en relació amb el sector sub-representat.

Com publicar una oferta de feina?
Envia un correu electrònic amb l’oferta en un arxiu de text a tjussana@bcn.cat
TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30