TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Ofertes de treball

Tècnic/a responsable d’administració - Fundació Àmbit Prevenció

Enviar CV's a c.sanclemente@fambitprevencio.org fins el 25-10-2019

Funcions i tasques

Dins l’àrea d’administració realitzarà funcions de gestió, organització i supervisió, relacionades amb recursos humans, subvencions, justificacions econòmiques, logística, compres, organització documental, protecció de dades, gestió de qualitat i altres tasques administratives com gestió del correu, comunicació amb les administracions, o d’altres relacionades amb el lloc de treball.

 • Preparació i tramitació de la part administrativa i documental de subvencions/concursos/licitacions

 • Planificació i elaboració de les justificacions econòmiques de les subvencions atorgades tant per les administracions públiques com per entitats privades.

 • Seguiment i control pressupostari dels projectes.

 • Redacció d’ informes i memòries econòmiques justificatives, així com donar resposta als requeriments que se’n derivin..

 • Suport a la gestió i administració de personal

 • Organització i coordinació de les tasques administratives de l’equip al seu càrrec.

 • Preparació, presentació i actualització de la documentació legal de l’entitat (altes, modificacions, registres,..)

 • Interlocució amb les administracions públiques (oral i escrita)

 • Organització i coordinació de tasques de l’àrea administrativa

 • Gestió correu i documentació: organització arxiu físic i digital

 • Gestió de qualitat i de l’aplicació de la LOPD

 • Altres tasques administratives

Requisits

 • Titulació de diplomatura, llicenciatura o grau en Empresarials, Economia, Gestió i Administració Pública, Ciència Política i gestió pública o similar.

 • Domini del paquet Office, sobretot de l’Excel

 • Coneixements de comptabilitat

 • Domini del cicle de gestió de projectes socials

 • Coneixement del marc jurídic-legal que regeix l’activitat de subvencions, contractacions, licitacions i també de les fundacions.

 • Coneixements de gestió de RRHH

 • Coneixement de les estructures i procediments habituals de funcionament de les administracions públiques en relació a les ONL.

 • Coneixement de la LOPD i el RGPD

 • Coneixement d’eines informàtiques per la planificació i millora de la gestió interna.

 • Nivell alt de redacció i expressió oral en català i castellà.

 • Experiència mínima de 3 anys en lloc similar, especialment en justificacions econòmiques de subvencions.

Competències: capacitat d’organització i planificació, bona gestió del temps, talant positiu, de caràcter metòdic, amb flexibilitat i adaptació als canvis, comunicació, treball en equip, capacitat de gestió de l’estrès, de resolució, proactivitat i autonomia, responsabilitat i compromís amb l’entitat, motivació per treballar en l’àmbit social i de defensa dels drets, capacitat creativa i innovadora, disposició a l’aprenentatge i millora contínua en pro de l’excel·lència professional.

Característiques de l’oferta

Tipus de contracte i durada: temporal d’1 any amb possibilitats de continuïtat.

Jornada laboral: 38,5h

Adreça i població del lloc de treball: Sant Germà, 5, 1r, Barcelona.

Salari brut anual: grup C dins el Conveni d’Acció Social, en funció de titulació.

Data de termini de lliurament de currículums: 25 d’octubre de 2019

Enviar CV per competències a : c.sanclemente@fambitprevencio.org

Com publicar una oferta de feina?
Envia un correu electrònic amb l’oferta en un arxiu de text a tjussana@bcn.cat
TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30