TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Ofertes de treball

Orientador/a laboral - Associació Benestar i desenvolupament (ABD)

Enviar CV's a curriculum@abd-ong.org fins el 20-09-2019

ABD Associació Benestar i desenvolupament és una ONG declarada d'Utilitat Pública, que té els seus orígens en la dècada dels vuitanta. Després d'anys treballant, continuem creient que totes les persones volem una societat que minimitzi o erradiqui les desigualtats i l'exclusió. Per això, continuem treballant per a aconseguir-ho.

Desenvolupem més de 50 serveis i programes que donen resposta a tots aquells processos que generen situacions de vulnerabilitat o d'exclusió social. Ens dediquem a l'atenció a les persones en les seves trajectòries vitals, prevenint situacions de fragilitat social i atenent les seves necessitats i les del seu entorn més pròxim.

El perfil que busquem és un professional expert en l'àmbit de l'orientació laboral en col·lectius en situació de vulnerabilitat social que es pugui incorporar a un projecte ja en funcionament denominat "Comunitat Activa" que es desenvolupa a L'Hospitalet de Llobregat. El lloc de treball de "Tècnic/a d'orientació laboral" té com a finalitat facilitar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat promovent la seva ocupabilitat. Aquesta tasca contempla la implementació d'accions de diagnòstic, informació, orientació, motivació, formació, tutorització, assessorament i acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat social per a accedir al mercat laboral i al manteniment i sostenibilitat del lloc de treball.

Funcions
Realitzar el diagnòstic de la situació ocupacional de la persona participant tenint presents els factors socials, personals, estructurals i competencials que poden condicionar el procés.

Identificar la demanda, la motivació, les expectatives de la persona i les seves manques, potencialitats i competències.

Elaborar, fer el seguiment i l'avaluació dels plans o itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral.

Realitzar accions d'informació, formació i assessorament orientades a la incorporació al mercat laboral.

• Promoure una intervenció integral a partir de la implicació dels diferents recursos propis a disposició (suport social, apoderament, activitats complementàries i de formació... Etc)

Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats (serveis socials, recursos formatius i sociolaborals) assegurant un nivell òptim de comunicación

Actuar de mediador/a entre l'oferta i la demanda laboral en estreta col·laboració amb el prospector/a.

Valorar els resultats processals i finals de la intervenció, amb aplicació de les tècniques i els procediments d'avaluació adequats.
Participar en reunions i espais de seguiment interns
Participar en espais formatius del Programa Incorpora de La Caixa.
Elaboració d'informes, memòries i recollida d'indicadors associats al programa

Estudis

Diplomatura o grau en Educació Social, Treballador Social, Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia

Requisits
Formació i experiència en l'àmbit de l'orientació i la inserció professional de mínim 2 anys amb persones en situació de vulnerabilitat social.
Coneixement del Programa "Incorpora" de la Fundació La Caixa.
Coneixements: marc normatiu; coneixement del tercer sector social; coneixement integral dels recursos disponibles; coneixement dels sistemes de gestió transversals a l'entitat; ofimàtica (especialment Word, Excel i en l'aplicatiu de la Fundació La Caixa del Programa "Incorpora").
Competències Requerides: Capacitat d'organització i planificació; orientació a les persones i grups d'interès; capacitat de generar noves idees; creativitat i innovació; capacitat de comunicació; gestió del temps; gestió documental i de la informació: elaboració d'informes, memòries d'activitat i de presentació de resultats; atenció i concentració i orientació a resultats.
ACTITUDS: responsabilitat; discreció i confidencialitat; compromís amb l'organització; treball en equip; sensibilitat cap als problemes socials; talant positiu; tenacitat i capacitat de control de l'estrès.

Contracte d'Obra i Servei, 37 h/setmanals

Contactar amb curriculum@abd-ong.org assumpte Orientador laboral

Com publicar una oferta de feina?
Envia un correu electrònic amb l’oferta en un arxiu de text a tjussana@bcn.cat
TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30