TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Ofertes de treball

Tècnic/a de suport a l'habitatge Barcelona-Terrassa per programes de dones - Associació Prohabitatge

Enviar CV's a cv@prohabitatge.org fins el 25-03-2019

Formació

Formació reglada en ciències socials:

 • Integració social,  Educació social,  Dret, Ciències del treball, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o Ciències polítiques i de l’administració.
 • Relacions laborals, Educació Social o Treball Social o Magisteri.

Formació complementària:

 • Formació en metodologies d'acompanyament amb col·lectius vulnerables.
 • Formació en matèria de violència Masclista

 Es valorarà:

 • Formació de formadors/es.
 • Formació en enfocament de gènere.
 • Coneixements en polítiques i recursos d' Habitatge social

Experiència

Programa  d’autonomia  basat en l’habitatge per ; dones i els  seus fills i filles que han patit situacions de violència masclista i treball amb famílies amb exclusió residencial .

Experiència requerida, desenvolupament de funcions:

 • Selecció dels diferents candidats/es d'entrada al projecte d'habitatge social
 • Entrevista inicial, recopilació de documentació i avaluació dels cas
 • Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l'Acord d'allotjament, el Reglament de Règim Intern i l'inventari d'entrada, així com recollida del dipòsit d'entrada)
 • Elaboració del Pla de Treball de la família o persona (el Pla de treball es farà de forma coordinada amb altres agents sempre que el projecte així ho estableixi)
 • Supervisió, acompanyament i seguiment socioeducatiu d'acord amb el Pla de Treball( àmbit laboral, salut, familiar, personal d’habitatge)
 • Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment
 • Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats
 • Supervisió i gestió de les obligacions inherents a l’habitatge (aportació per l'ús de l'habitatge, pagament dels subministres, neteja i manteniment de l'habitatge i el seu contingut, convivència, …)
 • Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies
 • Cobertura dels corresponents torns del telèfon d'urgència (actiu 365 dies a l'any i sempre que la oficina no realitza atenció al públic)
 • Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies
 • Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies (- Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions
 • Confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte.

Es valorarà:

 • Experiència en la recerca d’Habitatges.
 • Experiència en la gestió i manteniment d’habitatges.
 • Coneixement i aplicació del model de competències.
 • Treball amb col·lectiu de dones i/o grups vulnerables.

Competències

Instrumentals

 • Ofimàtica (Word, Excell, Acces).
 • Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina.
 • Català parlat i escrit.

Transversals:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

Condicions del lloc de treball

 • Jornada i horari: jornada completa. Dilluns a Dijous de 08:00 a 17:00 i Divendres de 08:00 a 14:30 H.
 • Contracte: Substitució , amb possibilitats,  amb possibilitats de continuïtat  en funció del finançament públic
 • Remuneració: Conveni d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc de Catalunya. Categoria Diplomat

Enviar CV a l’Att. de:  cv@prohabitatge.org

REF: NES

 

Com publicar una oferta de feina?
Envia un correu electrònic amb l’oferta en un arxiu de text a tjussana@bcn.cat
TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30