TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Ofertes de treball

Tècnic/a de captació de fons - Fundació Ared

Enviar CV's a rrhh@fundacioared.org fins el 31-10-2018

Descripció de les entitats

La Fundació Ared és una entitat sense ànim de lucre que, des de l'any 1994, treballa per aconseguir la integració social i laboral de persones, majoritàriament dones, en situació d'exclusió, procedents de centres penitenciaris i de serveis socials.

Salta és una empresa d’inserció, titularitat 100% de la Fundació Ared i creada l’any 2006, que promou la incorporació al mercat laboral de persones amb especials dificultats per accedir-hi, a través de processos d’acompanyament personalitzats i d’estructures adaptades a les seves necessitats. Salta duu a terme activitats productives (tèxtil i hostaleria) i de serveis.

Més informació: http://www.fundacioared.org/ca, http://www.fundacioared.org/ca/salta-empresa-de-insercio i http://saltacatering.com/ca/

La Fundació Ared està governada per un Patronat, que encomana a la Direcció la conducció de les diferents àrees de treball, incloent la gestió i administració de Salta.

El lloc de treball de “Tècnic/a de captació de fons” té com a finalitat realitzar el disseny i seguiment dels projectes a presentar a diferents administracions públiques, garantint un adequat seguiment tècnic, administratiu i econòmic.

Perfil

 • Titulació de diplomatura o grau en Ciències polítiques i de l’administració, Ciència política i gestió pública, Sociologia, Pedagogia...
 • Experiència mínima d’1 any en un departament de gestió de subvencions en entitats del tercer sector social.
 • Es valorarà formació complementària en captació i gestió de subvencions públiques i privades i/o normatives reguladores de subvencions a nivell europeu (fons social europeu), estatal, autonòmic i local.
 • Es valorarà alt nivell d’anglès parlat i escrit.
 • Es valorarà disponibilitat horària.
 • Coneixements requerits: marc normatiu; coneixement integral dels recursos disponibles; coneixement de les tècniques necessàries en el cicle d’un projecte; coneixement del tercer sector social; coneixement de l’especialitat o de l’àmbit d’intervenció que desenvolupem a les entitats; coneixement dels sistemes de gestió transversals a l’entitat;  ofimàtica (especialment Word i Excel).
 • Habilitats requerides: capacitat d’organització i planificació; disposar d’una visió global del programa, servei o actuació i de l’entitat; capacitat d’anàlisis del context extern i intern; gestió i desenvolupament de projectes; capacitat de generar noves idees, creativitat i innovació; capacitat de comunicació; autonomia; gestió del temps; gestió documental i de la informació: elaboració d’informes, memòries d’activitat i de presentació de resultats; atenció i concentració, anticipació, orientació a resultats i adaptabilitat.
 • Actituds: responsabilitat; flexibilitat i disposició al canvi; discreció i confidencialitat; compromís amb l’organització; treball en equip; sensibilitat cap als problemes socials; talant positiu; tenacitat i capacitat de control de l’estrès.

Funcions

 • Cercar i identificar convocatòries nacionals i internacionals que s’adaptin als objectius de la Fundació i estiguin alineades amb el seu Pla Estratègic.
 • Identificar, dissenyar i formular els projectes a presentar a institucions públiques.
 • Tramitar les convocatòries de subvencions, licitacions, contractes o concursos pùblics.
 • Realitzar el seguiment de les propostes presentades a fi de complir els requeriments dels finançadors públics, així com resolució de requeriments, si s’escau.
 • Justificar, a nivell econòmic i tècnic, les subvencions/ajuts atorgats: elaboració de memòries justificatives, preparació dels justificants, càlculs, imputacions i interlocució amb institucions públiques.
 • Realitzar el seguiment dels projectes en tots els seus components (tècnic, administratiu i financer), en col·laboració amb les altres àrees funcionals de la Fundació.
 • Gestionar la documentació: arxiu físic i digital, relatiu al cicle de vida dels projectes.
 • Elaboració d’informes justificatius, tècnics i econòmics.
 • Mantenir una adequada comunicació amb les finançadors i altres stakeholders dels projectes.

Condicions laborals

 • Incorporació laboral immediata al concloure el procés de selecció (previsiblement octubre).
 • Període de prova de dos mesos.
 • Grup i categoria professional: C.
 • Lloc de treball: Tècnic/a de captació de fons.
 • Jornada: 40 hores setmanals.

Interessats/des

Enviar currículum vitae, per competències, al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la referència a l’assumpte del correu CF, fins el 31 d’octubre de 2018 inclòs.

Com publicar una oferta de feina?
Envia un correu electrònic amb l’oferta en un arxiu de text a tjussana@bcn.cat
TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30