TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Ofertes de treball

Assessor/a en serveis i prestacions socials - Fundació Kālida

Enviar CV's a info@bareus.com fins el 25-07-2018

Procés de selecció per a la Fundació Kālida - Barcelona

Perfil del Lloc de Treball

Assessor/a en serveis i prestacions socials del Centre Kālida Sant Pau

La Fundació Kālida, constituïda l’any 2016 a Barcelona amb l'impuls de la Fundació Privada Nous Cims així com la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, promou un model d'assistència psicosocial, per a pacients amb càncer, centrat en la persona. El seu objectiu és crear centres, situats a pocs metres dels Serveis d'Oncologia dels hospitals públics de referència en tractaments del càncer, amb espais per acollir i acompanyar les persones que ho necessitin així com als seus familiars, amics o cuidadors. En ells trobaran suport pràctic, emocional i social, un ambient agradable especialment dissenyat per a sentir-se acompanyades, informades i compreses. Aquest servei - totalment gratuït - té com a finalitat complementar els tractaments mèdics dels hospitals i s'inspira en el model d'atenció psicosocial de l'ONG escocesa Maggie's, formant part de la seva xarxa internacional de centres. El primer centre a inaugurar serà Kālida Sant Pau, que obrirà les portes al juliol de 2018 al recinte de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Responsabilitats i funcions bàsiques

 • El/la professional serà membre d'un equip multidisciplinari, liderat pel / per la Coordinador/a del Centre, que té com a objectiu proporcionar a les persones afectades pel càncer, així com els seus familiars, amics i/o cuidadors el programa integral de suport emocional, pràctic i social de la Fundació Kālida d'acord amb les polítiques i procediments de l’entitat.
 • Elaborarà el pla de treball anual del àrea de suport social i definirà els seus objectius personals, sota la supervisió i aprovació del / de la Coordinador/a del Centre Kālida.
 • Contribuirà amb la resta de l’equip a assegurar que les persones que visitin sense cita prèvia (apropa’t/drop-in) el Centre Kālida se sentin benvingudes, especials i valorades com a individus, i que percebin que les seves preocupacions han estat escoltades i enteses.
 • Crearà les condicions per a mantenir relacions fluides, estables i continuades amb les persones que accedeixen al Centre, per tal d’identificar les preocupacions que tenen relacionades amb la situació sociofamiliar, econòmica i de l’habitatge de les persones amb càncer que visitin el Centre Kālida i que permetin avaluar les seves necessitats i poder-les acompanyar socialment així com suggerir possibles suports, ja siguin emocionals, pràctics o socials (o una combinació de tots tres) que el programa psicosocial de la Fundació Kālida pot oferir.
 • Es coordinarà de forma permanent amb la resta de l’equip multidisciplinari per tal de facilitar i permetre que totes les persones que busquen suport tinguin accés als aspectes més apropiats, en cada cas, del programa de suport psicosocial de Kālida.
 • Recolzarà a les persones amb càncer, la família i els/les cuidadors/es mitjançant l’assessorament, l’orientació, i la informació sobre els recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics al seu abast.
 • Contribuirà a definir i desplegar els components socioeducatius del programa, essent la persona que ha de garantir el correcte desplegament, execució, supervisió, seguiment, monitoreig i avaluació del programa de suport social del Centre Kālida que inclou, entre d’altres, la promoció i/o dinamització de grups d’autoajuda, socioeducatius o socioterapèutics, tallers i activitats de socialització, sessions monogràfiques sobre necessitats socioeconòmiques adreçades a persones amb càncer, familiars, amics i/o cuidadors.
 • Conjuntament amb el Coordinador/a de Centre, es responsabilitzarà dels processos de captació, selecció, formació, motivació i participació activa del personal voluntari necessari així com la correcta coordinació i treball en equip entre el personal contractat i voluntari per tal de garantir el bon funcionament del Centre.
 • Es coordinarà i establirà mètodes de treball sistematitzats amb els serveis socials de les institucions sanitàries públiques, privades o no lucratives de l’àmbit d’influència del Centre i/o de les persones amb càncer i famílies ateses, articulant canals de comunicació eficaços amb Hospitals, CAPs/EAPs,... així com altres actors i entitats de referència en l’àmbit del suport a persones amb càncer i/o vulnerables. També contribuirà a divulgar entre les persones que visitin el Centre els objectius i funcionament de la Xarxa Sanitaria.
 • Implementarà les polítiques, procediments i directrius de la Fundació Kālida que afectin a la seves responsabilitats i/o àrees de treball per garantir la correcta execució del programa del Centre Kālida. Es comprometrà a aportar el seus coneixements i expertesa pel tal d’efectuar canvis i/o millores en el programa de suport social de Kālida.
 • Participarà en la realització de les auditories i avaluacions anuals, internes i/o externes, de la provisió del programa integral de suport psicosocial així com a avaluar la satisfacció de les persones amb càncer i el seu entorn que se’n hagin beneficiat.
 • Es responsabilitzarà de mantenir els recursos i materials de la seva àrea actualitzats, en bon estat i correctament localitzats i arxivats. Serà responsable de cercar, suggerir, proposar i facilitar la inclusió i adquisició de recursos i/o literatura informativa a la biblioteca/centre de recursos del Centre per a que les persones que visitin el Centre Kālida tinguin accés a informació contrastada, fiable i basada en la evidència científica sobre aspectes socioeducatius o socioterapèutics.
 • Mantindrà els registres de persones, activitats, tallers, cursos, grups, sessions, etc..., sota la seva responsabilitat i/o àrea de treball actualitzats tal com marquen les polítiques, procediments i directrius de la Fundació Kālida.
 • Participarà en la promoció i/o sensibilització tant del Centre com del programa de suport integral de Kālida, per aconseguir la implicació i suport de les comunitats locals, per tal de facilitar l'accés de les persones afectades pel càncer, els seus familiars, amics o cuidadors.
 • Contribuirà en l’impuls de les investigacions i desenvolupament de programes, projectes i activitats de la Fundació ja sigui a nivell local com amb els aliats de la Fundació Kālida a nivell internacional.
 • Participarà en la formació i capacitació del personal del Centre Kālida i/o de la resta de treballadors de la Fundació Kālida des de la seva àrea d’expertesa.
 • Ajudarà al/la Coordinador/a del Centre i/o el Fundraiser del Centre, en la promoció de les col·laboracions econòmiques i o d’altre tipus, per part de les comunitats locals de l'àrea o zones d'influència del Centre.

Es requereix

 • Experiència, coneixements i habilitats demostrables en relació al suport a persones amb càncer i els seus entorns personals tan a nivell d’atenció individual com en grup.
 • Coneixements amplis i actualitzats en el camp del treball social sanitari.
 • Excel·lents habilitats de comunicació i alta capacitat empàtica.
 • Capacitat per entendre les preocupacions vinculades a la salut dins del context de l'experiència vital, familiar i social de cada individu.
 • Compromís, motivació i experiència demostrada de treball en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat d’iniciativa i treball amb un alt grau d’autonomia/independència d’actuació, flexibilitat als canvis i nous enfocaments, agilitat d’aprenentatge i captació de noves idees, adaptant-se i valorant les noves oportunitats que vagin sorgint.
 • Motivada per acompanyar persones afectades pel càncer i el seu entorn, contribuint en un programa innovador que ha de nodrir-se de les contribucions de diferents disciplines professionals.
 • Interessada en treballar des de models psicosocials que potencien el benestar, l’acompanyament social o comunitari, l'ajust i adaptació a la malaltia i qualitat de vida en contrast amb un model mèdic de malaltia.
 • Capacitat organitzativa, emocionalment sensible i resilient, disposades a contribuir en un entorn de treball emocionalment intens.
 • Persona molt flexible, adaptable i amb un elevat grau de disponibilitat.
 • Capacitat de decisió en entorns complexos i altament professionalitzats.
 • Disponibilitat per viatjar de forma ocasional.

Experiència

Es valorarà 5 anys d’experiència en el suport directe a persones en entorns hospitalaris / salut primària o entitats no lucratives especialitzades en l’àmbit sociosanitari, preferentment centrades en l’àmbit del càncer.

Experiència, coneixements i habilitats demostrables en relació a l’acompanyament social o comunitari i al suport socioeducatiu o socioterapèutic a persones amb càncer i els seus entorns personals tant a nivell d’atenció individual com grupal.

Formació

Grau Universitari en Treball Social amb Màster en Treball Social Sanitari.

Idiomes

Recomanable Anglès fluid, First Certificate

Domini del català i castellà

Ofimàtica

Usuari avançat paquet Microsoft office, Internet, xarxes i correu electrònic.

Valors

Els Centres no tractem pacients, sinó que acollim, acompanyem i donem suport a les persones. Els valors de tots els seus equips de professionals i/o voluntaris s’han de basar en el respecte, l'acompanyament, l'acollida, l'escolta, l'empatia, la proximitat, l'ajuda i la comprensió.

S'ofereix

 • Incorporació immediata a una Institució de caire social i en ple desenvolupament.
 • Contracte laboral indefinit, amb període de prova, a jornada completa.
 • Retribució d’acord al càrrec, experiència i coneixements aportats.

Interessats/des enviar CV indicant la REF .: ASS.K, a: BAREUS CONSULTORS / info@bareus.com

Tel.935128191 / 649829334 - Responsable del procés: Tina Martínez

Com publicar una oferta de feina?
Envia un correu electrònic amb l’oferta en un arxiu de text a tjussana@bcn.cat
TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

Horari d'estiu:
De dll a dv, de 9 h a 14 h

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30