TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Formació

Inscripcions obertes
Ja realitzat o inscripcions tancades

TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE DOCUMENTS ASSOCIATIUS

formació complementària

Us costa redactar textos i comunicar els vostres missatges de manera clara i planera?

Sovint hem de redactar projectes, butlletins, cartes, correus electrònics, tríptics, cartells... i, en tots els casos, és bàsic que el missatge que es vol transmetre arribi amb claretat als públics als quals va dirigit. En aquest taller s'exposaran nocions i eines per millorar la redacció en els diferents estils i formats, aplicant conceptes de Lectura Fàcil, un mètode de redacció pensat per facilitar-ne la comprensió.

Curs de 10 hores (6 hores presencials i 4 online)


Consulta el programa completFatal error: Call to undefined method DB_Error::PEAR_Error() in /usr/local/lib/php/DB.php on line 966