Societat i felicitat: L’empremta associativa en les persones i les comunitats

Per què l’associacionisme deixa empremta. Un valor a l’alça, personal, transferible i amb denominació d’origen.

El teixit associatiu d’una ciutat, districte o barri configura de manera decisiva les seves característiques comunitàries però, al mateix temps, també és un agent generador de felicitat individual i grupal per a les persones que hi viuen. I, per si això no fos poc, contribueix en gran mesura a la generació de confiança, d’il·lusió col·lectiva i de sentiment de pertinença.

Les associacions són, doncs, agents que aporten un valor únic. Per la seva capacitat de generar cohesió social, connectar les persones amb el seu entorn i amb els seus veïns i veïnes, canalitzar creativitat i reivindicació i ser un motor del creixement individual.

Per tot plegat, en aquesta edició del Fòrum Primavera Associacions volem:

  • Identificar i posar en valor l’impacte de les associacions en les persones i les comunitats, plantejant la necessitat que es visualitzi la seva aportació en el indicadors socials.
  • Reflexionar sobre les pràctiques associatives tangibles (accions i projectes) i intangibles (transmissió de valors, habilitats i coneixements, generació d’identitat) que generen felicitat i benestar personal i col·lectiu i afavoreixen la transformació.
  • Debatre sobre els aprenentatges i les capacitats que les persones adquireixen quan participen de manera activa en les associacions i identificar-les.

Us esperem al Museu d’Història de Catalunya! Consulteu el programa. Inscripció gratuïta!

On? Quan?

10 i 11 de juny,
de les 18 h a les 20:30 h.


Museu d’Història de Catalunya.
Pl. de Pau Vila, 3

El #21Fòrum a Twitter

Contacte i més informació

Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona
Tel. 932 564 118
tjussana@bcn.cat