TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

COGESTIONAT AMB: CAB
COGESTIONAT AMB:
CAB
Organització

Els òrgans de seguiment i decisió del centre són:

Comissió de Seguiment. Espai de seguiment periòdic composat per representants del Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme de l'Ajuntament de Barcelona i del Consell d'Associacions de Barcelona, a més de la direcció municipal i la direcció associativa de l'equipament.

Consell de Centre. Es reuneix dos cops l'any de forma ordinària. S´hi decideixen les gran línies d'actuació de l’equipament i se n'avalua el funcionament. Format per representants polítics i tècnics dels ens cogestors de l’equipament, així com per representants de les entitats usuàries de Torre Jussana.

L’equip humà

El dia a dia de Torre Jussana està conduit per un equip humà de catorze persones que s’encarreguen de la gestió de l’equipament i de fer realitat i facilitar els serveis que ofereix el centre. Persones amb perfils tècnics especialitzats en el sector associatiu, que s’encarreguen de desenvolupar els següents serveis:

Informació i Acollida

Centralitza la primera atenció i informació a les persones usuàries del centre. S’encarrega del suport en les convocatòries de subvencions i justificacions, de la gestió del Fons Documental i de les dades públiques de la base de dades, de la cessió d'espais i la gestió del manteniment, així com de la gestió administrativa i del suport intern.

Comunicació

S’encarrega de l’elaboració i revisió anual del Pla de Comunicació de l’equipament, i d’implementar-ne les estratègies que se’n derivin, fent especial èmfasi en la promoció dels serveis de Torre Jussana per tal que arribin al màxim nombre d’associacions possible. També s’encarrega de l’edició i redacció de publicacions en diferents formats i de la realització d’assessoraments en comunicació a les associacions que ho demanen.

Acompanyaments i Assessoraments

S’encarrega de la realització d’entrevistes i de les sessions de diagnosi, processos d’intervenció i millora, així com de la realització d’alguns dels assessoraments i dels acompanyaments que ofereix el centre.

Formació

S’encarrega de l’elaboració i revisió del Pla de Formació del centre, així com de la gestió de l’oferta formativa de l’equipament. També vetlla per la gestió de les formacions a mida.

Estudis i Projectes

S’encarrega d’aportar valor afegit al sector associatiu a través de l’elaboració d’estudis i recerques o de l’organització de jornades i projectes com el Fòrum Primavera de les Associacions.

Plans Municipals i Associatius

S’encarrega de donar suport tècnic a la realització de plans municipals i associatius.

Equip

Direcció

 • Miquel Àngel Aragón

Coordinació

 • Ramon Torra

Informació i Acollida

 • Adrià Manresa
 • Conxita Mensa

Comunicació

 • Joan Vilaplana

Acompanyaments
i Assessoraments

 • Helena Casellas
 • Cira Piquer
 • Aina Vera

Formació

 • Ariadna Aragay
 • Xavier Oller

Estudis i projectes associatius

 • Carles Viñas
Més informació
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

Obertura de l'equipament:
de dll a dj, de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.
Atenció telefònica:
de dll a dv, de 9 a 18 h

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!