TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

COGESTIONAT AMB: CAB
COGESTIONAT AMB:
CAB
Assessorament per a la gestió de conflictes associatius

Us oferim suport per afrontar-los i buscar-hi solucions

Les associacions no són alienes als conflictes. Quan es participa de forma activa en una associació és inevitable viure’n.

En alguns casos aquestes situacions generen disfuncions i problemàtiques que afecten a les persones i, per tant, al conjunt de l’associació i de la seva tasca. Aquests conflictes produeixen angoixes, tensions i pors a les persones membres d’una associació. Per tant, és bàsic afrontar-los per trobar-hi solucions. Sovint, però, no s’aborden o es desconeix la manera de gestionar-los.

En aquests casos es fa necessari desenvolupar un procés de gestió del conflicte. Des de Torre Jussana us oferim assessorament per fer-ho, en aquelles situacions que poden afectar el dia a dia de l’entitat: conflictes d’interessos, de relació, d’informació, de tasques, de rols i de funcions, entre d’altres.

Us oferim ajut a través d’un procés personalitzat i atès per professionals especialitzats en la gestió alternativa de conflictes i en el teixit associatiu, que treballaran de forma imparcial, vetllant per l’equilibri entre les parts i acompanyant-les en el procés de resolució del conflicte.

Les sessions es duran a terme a la seu de Torre Jussana i es basaran en els valors clau per a la resolució alternativa de conflictes com la voluntarietat, el respecte mutu, la neutralitat, la confidencialitat, l’escolta activa, la comunicació positiva, l’apoderament i la coresponsabilitat.

  1. Restableix la comunicació, el diàleg i el respecte entre les parts en conflicte.
  2. Construeix i facilita consensos i acords per cercar la millor solució.
  3. Evitar la cronificació del conflicte.
  4. Fomenta la responsabilitat i l’apoderament dels membres d’una associació.
  5. Canvia constructivament les relacions entre les persones que formen part de l’associació, afavorint la riquesa organitzacional.

Membres de juntes directives i persones associades amb seu a la ciutat de Barcelona.

Sol·liciteu aquest assessorament personalitzat contactant amb Torre Jussana :

932 564 118 - tjussana@bcn.cat

Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

Obertura de l'equipament:
de dll a dj, de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.
Atenció telefònica:
de dll a dv, de 9 a 18 h

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
TJ et recorda
Segueix-nos!