TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

COGESTIONAT AMB: CAB
COGESTIONAT AMB:
CAB
Codi Ètic

El Codi Ètic de les Associacions de Barcelona és un instrument d'assessorament, conducta i autoregulació creat l’any 2001, que recull totes aquelles premisses necessàries perquè totes les associacions de la ciutat que treballen dins d'un marge de valors cívics hi estiguin reflectides, a la vegada que pretén ser una eina de referència que posi en valor la forma jurídica d’associació.

Com adherir-se?

L'adhesió al Codi Ètic s'ha de sol·licitar a través de la seva Oficina Tècnica, presentant la següent documentació:

  • Full d´adhesió
  • Còpia dels Estatuts de l'associació
  • Memòries anuals dels dos anys anteriors de l'associació, acompanyada dels balanços econòmics.
  • Avals (Només per associacions de base. Cal presentar 1 aval federatiu o 3 avals d’altres entitats adherides al Codi ètic) Model d’aval.

Oficina del Codi ètic de les Associacions de Barcelona

Tècnic: Ramon Torra
Tel. 932 564 118
associacions@codietic.cat
www.codietic.cat

Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

Obertura de l'equipament:
de dll a dj, de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.
Atenció telefònica:
de dll a dv, de 9 a 18 h

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!